ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

 

ЕГІСТРОЗОЛ

(EGISTROZOL)

 

Склад:

діюча речовина: анастрозол;

1 таблетка містить 1 мг анастрозолу;

допоміжні речовини: лактози моногідрат, натрію крохмальгліколят (тип А), повідон, магнію стеарат, макрогол  400, гіпромелоза, титану діоксид (E l71).

 

Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

 

Основні фізико-хімічні властивості: білі, круглі, двоопуклі таблетки, вкриті плівковою оболонкою з написом «ANA» та «1» з одного боку.

 

Фармакотерапевтична група. Антагоністи гормонів та аналогічні засоби. 

Інгібітори ферментів. Код АТХ  L02B G03.

 

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Анастрозол є потужним і високовибірковим нестероїдним інгібітором ароматази. У жінок у постменопаузі естрадіол в основному продукується шляхом перетворення у периферійних тканинах андростендіону в естрон за допомогою ферменту – ароматази. Естрон далі перетворюється в естрадіол. Зниження рівня циркулюючого естрадіолу проявляє терапевтичний ефект у жінок, хворих на рак молочної залози. У жінок у постменопаузі прийом Анастрозолу у добовій дозі 1 мг призводить до зниження рівня естрадіолу на 80 %. Анастрозол не має прогестагенної та андрогенної активності. Анастрозол у добових дозах до 10 мг не діє на секрецію кортизолу та альдостерону, виміряну перед і після стандартного тесту на стимуляцію АКТГ. Отже, замісне введення кортикостероїдів робити не потрібно.

Фармакокінетика.

Всмоктування анастрозолу швидке, максимальна концентрація у плазмі крові досягається протягом 2 годин (натще). Анастрозол виводиться повільно. Період напіввиведення з плазми крові становить 40-50 годин. Їжа трохи сповільнює швидкість всмоктування, але не його ступінь. Незначні зміни швидкості всмоктування не призводять до клінічно значущого впливу на сталу концентрацію препарату у плазмі крові при щоденному прийомі 1 таблетки Анастрозолу.

Приблизно 90-95 % від постійної концентрації досягається після 7 днів прийому препарату. Немає відомостей про залежність фармакокінетичних параметрів анастрозолу від часу або дози.

Фармакокінетика анастрозолу не залежить від віку постменопаузальних жінок.

Фармакокінетика анастрозолу у дітей не вивчалася.

Анастрозол звязується з білками плазми крові на 40 %.

Анастрозол екстенсивно метаболізується у постменопаузальних жінок, менше 10 % дози виводиться із сечею у незміненому вигляді протягом 72 годин після введення дози препарату. Метаболізм анастрозолу здійснюється шляхом n-деалкілування, гідроксилювання і глюкуронізації. Метаболіти виводяться переважно із сечею. Триазол – основний метаболіт у плазмі крові, не інгібує ароматазу.

Кліренс анастрозолу у добровольців, хворих на цироз печінки у стабільному стані або з порушенням функції нирок, не відрізнявся від кліренсу у здорових добровольців.

 

Клінічні характеристики.

Показання.

Лікування поширеного раку  молочної залози у жінок у постменопаузальному періоді, за винятком пацієнток з естрогеннегативним раком, якщо тільки раніше у них не було позитивної клінічної відповіді на тамоксифен.

Адювантне лікування інвазивного естрогенпозитивного раку молочної залози на ранніх стадіях з позитивними показниками рецептора гормону у пацієнток у постменопаузальному періоді.

Ад’ювантне лікування естрогенпозитивного раку молочної залози на ранніх стадіях у пацієнток у постменопаузальному періоді, яким була проведена адювантна  терапія  тамоксифеном протягом 2-3 років.

 

Протипоказання.

Егістрозол протипоказаний пацієнткам

— у передменопаузі;

— з тяжковою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну

— з печінковою недостатністю середнього та тяжкого ступеня;

— з відомою гіперчутливістю до анастрозолу або до інших компонентів препарату.

Терапії, що включають естроген, не слід застосовувати одночасно з Егістрозолом, оскільки вони анулюють його фармакологічну дію.

Супутня терапія тамоксифеном.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Клінічні дослідження щодо лікарської взаємодії з антипірином і циметидином вказують на те, що одночасне застосування Егістрозолу з іншими препаратами навряд чи призведе до клінічно значущої лікарської взаємодії, зумовленої цитохромом Р450.

Вивчення бази даних щодо безпеки препарату, накопиченої у ході клінічних досліджень, не виявило відомостей про клінічно значущу лікарську взаємодію у пацієнток, які приймали одночасно Егістрозол та інші препарати, які часто призначають.

Тамоксифен не слід призначати разом з Егістрозолом, оскільки він може послабити фармакологічну дію останнього.

Естрогени не слід призначаюти одночасно з Егістрозолом, оскільки ці препарати мають протилежну фармакологічну дію.

Не повідомлялося про значні клінічні  взаємодії  з бісфосфонатами.

Анастрозол інгібує CYP 1A2, 2C8/9 та 3A4 in vitro. Клінічні дослідження  застосування антипірину та варфарину показали, що анастрозол у дозі 1 мг не спричиняє значного інгібування метаболізму  антипірину та R— та  S-варфарину, що вказує на низьку імовірність клінічно значущої взаємодії, опосередкованої ферментами CYP, при одночасному застосуванні  анастрозолу та інших лікарських засобів. У ході дослідження, проведеного з участю 16 здорових добровольців, анастрозол не впливав на експозицію (визначену за Сmax  та AUC) та антикоагулянтну активність (визначену за протромбіновий часом, активованим частковим тромбопластичним часом та тромбіновим часом)  R— та  S-варфарину.

Особливості застосування.

У разі сумнівів у гормональному статусі пацієнтки менопауза має бути підтверджена результатами біохімічних досліджень.

Немає даних про безпеку застосування Егістрозолу для лікування пацієнток із помірними та тяжкими порушеннями функції печінки та пацієнток  із тяжкими порушеннями ниркової функції (кліренс креатиніну нижче 20 мл/хв). Експозиція анастрозолу у пацієнтів із тяжким порушенням функції нирок (ШКФ ˂ 30 мл/хв) не підвищується; застосування препарату у пацієнток із тяжким порушенням функції нирок вимагає обережності. Дані щодо застосування анастрозолу з аналогами рилізинг-фактора лютеїнізуючого гормону відсутні.

У жінок з наявною ішемічною хворобою серця у ході дослідження АТАС спостерігалося зростання частоти ішемічних серцево-судинних подій при застосуванні анастрозолу (у 17 % хворих, які отримували анастрозол, і в 10 % пацієнтів, які приймали тамоксифен). Необхідно зважати ризики та переваги лікування анастрозолом пацієнтів з наявною ішемічною хворобою серця.

У жінок, хворих на остеопороз чи з ризиком остеопорозу, слід оцінити мінеральну щільність кісток, яку визначають шляхом кісткової денситометрії, наприклад, за допомогою DEXA-сканування, на початку лікування та регулярно протягом лікування. При необхідності слід призначати лікування або профілактику остеопорозу та спостерігати за станом пацієнтки.

Оскільки Егістрозол знижує рівні циркулюючого естрогену, це може призвести до зниження мінеральної щільності кісток. До теперішнього часу відсутні достатні дані щодо позитивного впливу бісфосфонатів на втрату мінеральної щільності кісток, спричиненої анастрозолом або їх користі при застосуванні з метою профілактики.

Препарат містить лактозу. Пацієнткам з рідкісними спадковою непереносимістю галактози, лактазною недостатністю Лаппа або порушеннями всмоктування глюкози-галактози не слід приймати цей лікарський засіб.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Егістрозол протипоказаний у період  вагітності або годування груддю.

Вплив препарату на репродуктивну функцію у людей не вивчався. Дослідження на тваринах виявили репродуктивну токсичність.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Малоймовірно, що Егістрозол впливає на цю здатність, проте через повідомлення про астенію та сонливість, пов’язаними з прийомом Егістрозолу, рекомендується зважено підходити до проблеми керування автомобілем і роботи з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі жінки, включаючи жінок літнього віку: по 1 мг внутрішньо 1 раз на добу.

Порушення функції нирок: пацієнткам з легкими або помірними порушеннями функції нирок коригувати дозу не потрібно.

Порушення функції печінки: пацієнткам із незначними порушеннями функції печінки коригувати дозу не потрібно.

При ранній стадії захворювання рекомендована тривалість лікування становить 5 років.

 

Діти.

Егістрозол не рекомендується призначати дітям.

 

Передозування.

Клінічний досвід випадкового передозування обмежений. Одноразову дозу Егістрозолу, що призводить до симптомів, які загрожують життю, встановлено не було. Специфічного антидоту до передозування не існує, лікування має бути симптоматичним.

При лікуванні передозування слід враховувати можливість прийому кількох речовин. Якщо пацієнт не знепритомнів, можна викликати блювання. Може бути корисним діаліз, оскільки Егістрозол не звязується з протеїнами. Рекомендуються загальний підтримуючий догляд, включаючи частий моніторинг життєвих функцій, та ретельний нагляд за пацієнтом.

Побічні реакції.

Під час прийому Егістрозолу, як і під час прийому будь-яких ліків, можуть виникнути небажані явища.

З боку нервової системи: головний біль, в основному легкого або помірного ступеня, 

сонливість, в основному легкого або помірного ступеня;  запястний тунельний синдром; розлади настрою.

Шлунково-кишкові розлади: нудота, в основному легкого або помірного ступеня; діарея, в основному легкого або помірного ступеня; блювання, в основному легкого або помірного ступеня.

З боку шкіри та підшкірних тканин: висип, в основному легкого або помірного ступеня; випадання волосся (алопеція),  в основному легкого або помірного  ступеня; алергічні реакції, включаючи ангіоневротичний набряк, кропив’янку, анафілаксію;  еритема поліморфна; анафілактичні реакції; шкірний васкуліт (включаючи  деякі звіти щодо пурпури Шейнляна-Геноха), синдром Стівенса-Джонсона.

З боку скелетно-м’язової системи, сполучної тканини та кісток: міалгія; синдром клацаючого пальця; біль у кістках; артралгія/зменшення рухомості; артрит; остеопороз; біль у суглобах/скутість суглобів; гіперкальціємія (з або без підвищення рівня паратиреоїдного гормону).

Оскільки анастрозол знижує рівні естрогенів у крові, це може призвести до зменшення щільності кісток у деяких пацієнтів з високим ризиком переломів (переломи хребта, стегна, зап’ястка/переломи Коллеса).

Метаболічні порушення: анорексія, в основному легкого ступеня; гіперхолестеринемія, в основному легкого або помірного ступеня.

Судинні порушення: припливи, в основному легкого або помірного ступеня; ішемічно серцево-судинні захворювання; стенокардія; інфаркт міокарда; захворювання коронарних артерій; ішемія міокарду; будь-які явища венозної тромбоемболії, явища тромбозу глибоких вен, у тому числі  емболія легеневої артерії (ЕЛА); явища цереброваскулярної ішемії.

Загальні порушення: астенія.

З боку гепатобіліарної системи: підвищення лужної фосфатази, аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, підвищення рівня  гамма-глутамілтранспептидази (гамма-ГТ) та білірубіну, гепатити. Причинний зв’язок цих реакцій не був встановлений.

З боку репродуктивної системи та молочних залоз: сухість піхви; вагінальна кровотеча; вагінальні виділення; рак ендометрія.

Також при застосуванні анастрозолу може виникнути катаракта.

При застосуванні анастрозолу можуть виникнути розлади чутливості (включаючи парестезії, втрата смаку і зміни смакових відчуттів).

Про вагінальні кровотечі повідомлялося нечасто, головним  чином у пацієнтів з розповсюдженим раком молочної залози протягом перших кількох тижнів після переходу з гормональної терапії на терапію анастрозолом.

 

* Вагінальні кровотечі виникали часто, в основному у хворих на прогресивний рак молочної залози під час перших кількох тижнів після заміни гормональної терапії на лікування Егістрозолом. Якщо кровотечі продовжуються, пацієнтку слід обстежити додатково.

 

**Частота виникнення зап’ястного тунельного синдрому була більшою у пацієнток, які отримували Егістрозол у клінічних дослідженнях порівняно з пацієнтками, які отримували тамоксифен. Тим не менше, більшість цих випадків виникало у пацієнток з визначеними факторами ризику розвитку цього стану.

 

Оскільки Егістрозол зменшує рівень циркулюючих естрогенів, це може спричинити зменшення мінеральної щільності кісток, у зв’язку з чим у деяких хворих зростає ризик переломів.

 

Термін придатності. 4 роки.

 

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

 

Упаковка.

По 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці;

або по 10 таблеток у блістері; по 3 або по 9 блістерів у картонній коробці.

 

Категорія відпуску. За рецептом.

 

Виробник.

ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина/ EGIS Pharmaceuticals PLC, Hungary.

Сінтон Хіспанія, С.Л., Іспанія/ Synthon Hispania, S.L., Spain.

 

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

1165, м. Будапешт, вул. Бекеньфелді, 118-120, Угорщина/

1165, Budapest, Bokenyfoldi ut. 118-120, Hungary.

Полігоно Індастріал Лес Салінес, Каррер Кастело, 1, 08830 Сант Боі де Ллобрегат (Барселона), Іспанія/ Poligono Industrial Les Salines, Carrer Castello, 1, 08830 Sant Boi de Llobregat

(Barcelona), Spain.