Тресиба ФлексТач 100 ЕД/мл 3 мл №5 раствор — Инструкция по применению

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу


ТРЕСІБА ФЛЕКСТАЧ


(TRESIBA FLEXTOUCH)

 


Склад:

діюча речовина: інсулін деглюдек;

1 мл розчину містить 100 ОД інсуліну деглюдек* (еквівалентно 3,66 мг інсуліну деглюдек).

1 попередньо наповнена шприц-ручка містить 3 мл, що еквівалентно 300 ОД інсуліну деглюдек; 

допоміжні речовини: гліцерин, метакрезол, фенол, цинку ацетат, дигідрат, кислота хлористоводнева (для корекції рН), натрію гідроксид (для корекції рН), вода для ін’єкцій.

*вироблений за технологією рДНК в Saccharomyces cerevisiae;

 

Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина, без каламуті, практично не містить механічних включень.

 

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на травний тракт і метаболізм. Препарати, що застосовуються при цукровому діабеті. Інсуліни та аналоги тривалої дії для ін’єкцій. 

Код АТХ A10A E06.

 


Фармакологічні властивості.

Механізм дії

Інсулін деглюдек специфічно зв’язується з рецептором людського інсуліну та призводить до того ж фармакологічного ефекту, що й людський інсулін.

Цукрознижувальний ефект інсуліну полягає в сприянні поглинання глюкози тканинами після зв’язування інсуліну з рецепторами м’язових і жирових клітин, а також в одночасному пригніченні виділення глюкози з печінки.

Фармакодинаміка.

Тресіба® ФлексТач® – це базальний інсулін, який після підшкірної ін’єкції утворює розчинний мультигексамер, в результаті чого формується депо з якого інсулін деглюдек безперервно і повільно всмоктується в кровоток, що спричиняє рівний та стійкий ефект зниження рівня глюкози в крові. Протягом 24 годин цукрознижувальний ефект препарату Тресіба® ФлексТач® при введенні один раз на добу, на відміну від інсуліну гларгін, рівномірно розподілений між першими і другими 12 годинами (AUCШВГ,0-12г, РК / AUCШВГ, всього РК = 0,5).

Мінімальна ефективна концентрація в крові препарату Тресіба® ФлексТач® може зберігатися понад 42 години.

Рівноважна концентрація в крові досягається після 2 – 3 днів прийому препарату.

Цукрознижувальна дія інсуліну деглюдек в рівноважній концентрації характеризується чотирикратним зниженням  щоденної змінності, визначеної  як  суб´єкт змінності зниження рівня глюкози (CV) у відсотках протягом 0 – 24 годин (AUCШВГ,τ, РК) і 2 – 24 годин (AUCШВГ2-24год, РК) порівняно з інсуліном гларгін.

Загальний цукрознижувальний ефект препарату Тресіба® ФлексТач® лінійно зростає із збільшенням дози. Середній цукрознижувальний ефект препаратів Тресіба® ФлексТач® 100 ОД/мл та Тресіба® Флекстач® 200 ОД/мл порівнянний при введенні однакової дози препаратів.

Не було виявлено відмінностей у фармакодинамічному ефекті препарату у дорослих пацієнтів молодого та літнього віку.

Клінічна ефективність та безпека

Щодо застосування препарату Тресіба® ФлексТач® було проведено одинадцять багатонаціональних, контрольованих, рандомізованих, відкритих, з концепцією «досягнення цільового показника» клінічних досліджень тривалістю 26 тижнів і 52 тижні із залученням загалом 4275 пацієнтів (1102 пацієнти з цукровим діабетом 1-го типу та 3173 пацієнти з цукровим діабетом 2-го типу). 

Ефект препарату був випробуваний у пацієнтів з цукровим діабетом 1-го типу, у пацієнтів, що раніше не застосовували інсулін (початок застосування інсуліну у хворих на цукровий діабет 2-го типу) і у пацієнтів, які раніше застосовували інсулін (інтенсифікація інсулінотерапії у хворих на цукровий діабет 2-го типу), при фіксованому та гнучкому режимі дозування. Було підтверджено, що за ефектом у зниженні рівня HbA1c (з початку до кінця випробування) препарат не поступається всім іншим препаратам порівняння (інсулін детемір і інсулін гларгін). В той же час ефект препарату Тресіба® ФлексТач® у зниженні HbA1c в порівнянні із ситагліптином був статистично достовірно вищим.

У проспективно запланованому метааналізі сімох підтверджувальних випробувань з концепцією досягнення цільового показника у пацієнтів з цукровим діабетом 1-го та 2-го типу при застосуванні препарату Тресіба® ФлексТач® спостерігалася менша кількість невідкладного лікування підтверджених випадків гіпоглікемії (при застосуванні  препарату хворим на цукровий діабет 2-го типу) і підтверджених випадків нічної гіпоглікемії в порівнянні з інсуліном гларгін (що застосовувався відповідно до інструкції). Зниження кількості випадків гіпоглікемії досягалося при більш низькому середньому рівні глюкози в плазмі крові натще при застосуванні препарату Тресіба® ФлексТач®, порівняно із застосуванням інсуліну гларгін.

Відсутні дані щодо клінічно значущого утворення антитіл до інсуліну при тривалому лікуванні препаратом Тресіба® ФлексТач®.

У клінічному дослідженні тривалістю 104 тижні 57 % пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, які приймали препарат Тресіба® ФлексТач® (інсулін деглюдек) у комбінації з метформіном, досягли цільового рівня HbA1c


Діти

Ефективність та безпеку препарату Тресіба® ФлексТач® було досліджено у рандомізованому 1:1, контрольованому клінічному дослідженні за участю дітей та підлітків з цукровим діабетом 1-го типу тривалістю 26 тижнів (n = 350) з наступним продовженням тривалістю 26 тижнів (n = 280). Група пацієнтів, які приймали препарат Тресіба® ФлексТач®, налічувала 43 дитини віком від 1 до 5 років, 70 дітей віком від 6 до 11 років та 61 підлітка віком від 12 до 17 років. При прийомі препарату Тресіба® ФлексТач® один раз на добу було виявлено таке саме зниження рівня HbA1c на 52-му тижні та більше зниження рівня глюкози в плазмі крові натще від початкового, порівняно з препаратом порівняння – інсуліном детемір, який застосовували один або два рази на добу. Це було досягнуто з добовою дозою препарату Тресіба® ФлексТач®, яка була на 30 % нижчою від дози інсуліну детемір. Частота (випадок/пацієнто-рік експозиції) тяжкої гіпоглікемії (за визначенням ISPAD; 0,51 порівняно з 0,33), підтвердженої гіпоглікемії (57,71 порівняно з 54,05) та нічної підтвердженої гіпоглікемії (6,03 порівняно з 7,60) при застосуванні препарату Тресіба® ФлексТач® і інсуліну детемір була порівняною. В обох групах лікування у дітей віком від 6 до 11 років відмічалась вища частота підтвердженої гіпоглікемії, ніж в інших вікових групах. У групі пацієнтів, які приймали препарат Тресіба® ФлексТач®, спостерігалась вища частота тяжкої гіпоглікемії у дітей віком від 6 до 11 років. Частота епізодів гіперглікемії з кетозом була значно нижчою при застосуванні препарату Тресіба® ФлексТач® порівняно з інсуліном детемір: 0,68 та 1,09 відповідно. Частота, тип і ступінь тяжкості побічних реакцій у дітей не відрізнялись від таких у загальній популяції хворих на діабет. Утворення  антитіл відмічалося вкрай рідко і не мало клінічного впливу. Дані про ефективність та безпеку для підлітків з цукровим діабетом 2-го  типу було виведено на основі даних для підлітків та дорослих пацієнтів з цукровим діабетом 1-го типу та дорослих пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу. Результати підтверджують можливість застосування препарату Тресіба® ФлексТач® підліткам із цукровим діабетом 2-го  типу.


Фармакокінетика.

Абсорбція.

Після підшкірної ін’єкції розчинні та стабільні мультигексамери інсуліну деглюдек створюють депо інсуліну в підшкірній тканини. Мономери інсуліну деглюдек поступово відокремлюються від мультигексамерів, що призводить до повільного і постійного надходження інсуліну деглюдек у кров’яне русло. 

Рівноважна концентрація інсуліну деглюдек в сироватці крові досягається після 2-3 днів щоденного прийому препарату.

Цукрознижувальний ефект препарату Тресіба® ФлексТач® протягом 24 годин при введенні один раз на добу, на відміну від інсуліну гларгін, був рівномірно розподілений між першими і другими 12 годинами (AUCШВГ,0-12г, РК / AUCШВГ, всього РК = 0,5).

Розподіл

Спорідненість інсуліну деглюдек до альбуміну плазми людини складає > 99%.

Метаболізм

Деградація інсуліну деглюдек подібна до такої у людського інсуліну; жоден з метаболітів, що утворюється, не має біологічної активності.

Виведення

Після підшкірного введення препарату період напіввиведення визначається швидкістю всмоктування з підшкірної тканини. Період напіввиведення препарату Тресіба® ФлексТач® становить приблизно 25 годин, незалежно від дози.

Лінійність

Пропорційність дози в загальній експозиції спостерігається після підшкірного введення в діапазоні терапевтичних доз. При прямому порівнянні вимоги до біоеквівалентності дотримані щодо препаратів Тресіба® ФлексТач® 100 ОД/мл і Тресіба® ФлексТач® 200 ОД/мл (на основі AUC IДег, τ, РК і Cmax, IДег, РК).

Стать

Не було виявлено відмінностей у фармакокінетичних властивостях препарату  залежно від статі.

Пацієнти похилого віку, раса, ниркова і печінкова недостатність

Не було виявлено відмінностей у фармакокінетиці інсуліну деглюдек між дорослими пацієнтами літнього і молодого віку, між пацієнтами різної расової приналежності, а також між здоровими та пацієнтами з нирковою або печінкової недостатністю.

Діти

Фармакокінетичні властивості інсуліну деглюдек у дітей (віком від 1 до 11 років) та підлітків (віком від 12 до 18 років) при стабільній дозі були порівнянні з такими у дорослих з цукровим діабетом 1-го  типу. Загальна експозиція після введення однократної дози була вищою у дітей та підлітків, ніж у дорослих з цукровим діабетом 1-го  типу.

 

Клінічні характеристики.

Показання.

Лікування цукрового діабету у дорослих, підлітків та дітей віком від 1 року.

 

Протипоказання.

Підвищена чутливість до інсуліну деглюдек або до будь-якої допоміжної речовини, що входить до складу препарату.

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Як відомо, ряд лікарських засобів впливає на обмін глюкози.

Лікарські засоби, що можуть знижувати потребу в інсуліні

Пероральні цукрознижувальні засоби (ПЦЗ), агоністи рецепторів ГПП-1, інгібітори моноаміноксидази (МАО), b-адреноблокатори, інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ), саліцилати, анаболічні стероїди та сульфаніламіди.

Лікарські засоби, що можуть підвищувати потребу в інсуліні

Пероральні контрацептиви, тіазиди, глюкокортикоїди, тиреоїдні гормони, симпатоміметики, гормон росту і даназол.

b-адреноблокатори можуть маскувати симптоми гіпоглікемії.

Октреотид/ланреотид може як знижувати, так і підвищувати потребу в інсуліні.

Алкоголь може посилювати або знижувати гіпоглікемічний ефект інсуліну.

 


Особливості застосування.

Гіпоглікемія

Пропуск прийому їжі або непередбачене інтенсивне фізичне навантаження можуть призвести до гіпоглікемії.

Гіпоглікемія може виникнути, якщо доза інсуліну занадто висока відносно потреби в інсуліні.

При застосуванні дітям слід звернути особливу увагу на відповідність доз інсуліну (особливо в базально-болюсному режимі) кількості їжі, що споживається, та фізичній активності для зменшення ризику гіпоглікемії.

Хворі, в яких завдяки інтенсивній інсулінотерапії істотно поліпшився контроль рівня глюкози в крові, можуть відзначати зміну звичних симптомів-провісників гіпоглікемії, про що їх слід завчасно попередити. Звичні симптоми-провісники можуть зникнути у пацієнтів з довготривалим діабетом.

Супутні захворювання, особливо інфекції та лихоманка, зазвичай збільшують потребу хворого в інсуліні. Супутні захворювання нирок, печінки або захворювання надниркових залоз, гіпофіза або щитовидної залози може зумовити необхідність корекції дози інсуліну.

Як і у випадку з іншими препаратами базального інсуліну, пролонгована дія препарату Тресіба® ФлексТач® може затримати відновлення рівня глюкози в крові після гіпоглікемії.

Гіперглікемія

У випадках значної гіперглікемії рекомендується введення інсуліну короткої дії .

Невідповідне дозування або припинення лікування пацієнтів, що потребують введення інсуліну, можуть призвести до гіперглікемії та діабетичного кетоацидозу. Крім того, супутні захворювання, особливо інфекції, можуть призвести до гіперглікемії і, тим самим, до підвищеної потреби в інсуліні.

Зазвичай перші симптоми гіперглікемії розвиваються поступово, протягом кількох годин або діб. Вони включають у себе відчуття спраги, часте сечовипускання, нудоту, блювання, сонливість, почервоніння і сухість шкіри, сухість у роті, втрату апетиту, а також запах ацетону у повітрі, що видихається. При діабеті 1-го типу гіперглікемія, що не лікується, призводить до діабетичного кетоацидозу, який є смертельно небезпечним.

Переведення хворого з іншого типу інсуліну

Переведення хворого з іншого типу або марки інсуліну чи з інсуліну іншого виробника має відбуватися під суворим медичним контролем, оскільки може виникнути необхідність корекції дози інсуліну.

Комбінація піоглітазону з препаратами інсуліну

При застосуванні піоглітазону в комбінації з інсуліном траплялися випадки розвитку застійної серцевої недостатності, особливо у хворих з факторами ризику розвитку застійної серцевої недостатності. Це варто враховувати, призначаючи лікування комбінацією піоглітазону з препаратом Тресіба® ФлексТач®. При комбінованому застосуванні цих препаратів пацієнти повинні перебувати під спостереженням лікаря для своєчасного виявлення симптомів застійної серцевої недостатності, збільшення ваги та виникнення набряку. У випадку будь-якого погіршення функції серця, лікування піоглітазоном слід припинити.

Порушення зору

Інтенсифікація інсулінотерапії з різким покращенням контролю глікемії може тимчасово посилювати діабетичну ретинопатію, у той час як довгострокове покращення контролю глікемії знижує ризик прогресування діабетичної ретинопатії.

Запобігання випадковим помилкам

Пацієнтам потрібно постійно перевіряти етикетки на інсуліні перед кожною ін’єкцією, щоб випадково не сплутати препарат Тресіба® ФлексТач® з іншими препаратами інсуліну. 

Пацієнти повинні візуально перевірити кількість набраних одиниць на лічильнику дози шприц-ручки. Сліпі пацієнти ти пацієнти з поганим зором повинні звернутися за допомогою до іншої людини, що має хороший зір і знає, як використовувати пристрій для введення інсуліну.

Продукування антитіл до інсуліну

Введення інсуліну може призвести до продукування антитіл до нього. У рідкісних випадках присутність таких антитіл може потребувати корегування дози інсуліну, щоб подолати тенденцію до гіперглікемії або гіпоглікемії.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність

Не існує клінічного досвіду застосування препарату Тресіба® ФлексТач® у вагітних жінок. 

Дослідження щодо впливу на репродуктивну функцію у тварин не виявили жодних відмінностей між впливом інсуліну деглюдек та людського інсуліну на ембріотоксичність та тератогенність. 

Загалом, під час вагітності та планування вагітності рекомендується посилений контроль рівня глюкози в крові і моніторинг стану вагітних жінок з цукровим діабетом. Потреба в інсуліні зазвичай зменшується в І триместрі і збільшується протягом ІІ і ІІІ триместрів. Після пологів потреба в інсуліні зазвичай швидко повертається до рівня, який був до вагітності.

Годування груддю
Не існує клінічного досвіду застосування препарату Тресіба® ФлексТач® під час годування груддю. У тварин інсулін деглюдек проникає у грудне молоко, його концентрація в молоці б нижча, ніж у плазмі.

Невідомо, чи проникає інсулін деглюдек у грудне молоко людини. У новонароджених/немовлят на грудному вигодовуванні не очікуються побічні ефекти з боку обміну речовин.

Фертильність
Дослідження репродуктивної функції у тварин після застосування інсуліну деглюдек не виявили небажаного впливу на фертильність.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Реакція хворого та його здатність концентрувати увагу можуть бути порушені при гіпоглікемії. Це може стати фактором ризику, наприклад, при керуванні автомобілем або механізмами.

Хворим слід вживати заходи щодо профілактики гіпоглікемії перед тим, як сідати за кермо. Це особливо важливо для хворих, у яких ослаблені чи відсутні симптоми-провісники гіпоглікемії або епізоди гіпоглікемії виникають часто. За таких обставин варто зважити доцільність керування автомобілем.

 


Спосіб застосування та дози.

Дозування

Тресіба® ФлексТач® – препарат базального інсуліну ультратривалої дії для підшкірного введення один раз на добу в будь-який час дня, бажано в один і той же час.

Сила дії аналогів інсуліну, включаючи інсулін деглюдек, визначається в одиницях (ОД). Одна (1) одиниця (ОД) інсуліну деглюдек дорівнює 1 міжнародній одиниці (МО) людського інсуліну, 1 одиниці інсуліну гларгін або 1 одиниці інсуліну детемір.

Пацієнтам з цукровим діабетом 2-го типу препарат можна вводити окремо або в будь-якій комбінації з пероральними цукрознижувальними засобами, агоністами рецепторів ГПП-1 та в комбінації з болюсним інсуліном (див. розділ «Фармакодинаміка»).

Пацієнтам з цукровим діабетом 1-го типу препарат застосовують у комбінації з інсуліном короткої дії для покриття потреби в інсуліні під час прийомів їжі.

Дозування препарату Тресіба® ФлексТач® визначається відповідно до індивідуальних потреб пацієнта. Рекомендується оптимізувати контроль глікемії за допомогою корекції дози базального інсуліну в залежності від рівня глюкози в плазмі натще.

Як і у випадку з іншими препаратами інсуліну, корекція дози може також потребуватися при зміні фізичної активності або звичайного раціону харчування пацієнта, при супутніх захворюваннях.

Необхідна доза визначається з урахуванням одиниць дії. Шприц-ручка препарату Тресіба® ФлексТач® 100 ОД/мл дозволяє вводити дозу від 1 до 80 одиниць на ін’єкцію з кроком в 1 одиницю.

Лічильник дози показує число одиниць незалежно від сили дії, не слід перераховувати дозу інсуліну при переведенні пацієнта на препарати з новою силою дії.

Гнучкість у виборі часу введення препарату

У тих випадках, коли введення в один і той самий час доби неможливе, можливе введення в інший час, але інтервал мінімум 8 годин між ін’єкціями повинен бути завжди витриманий.

Пацієнтам, що забули своєчасно ввести дозу інсуліну, рекомендується ввести її одразу, як вони про це згадали, а потім повернутися до звичайного режиму введення – один раз на добу.

Початок застосування

Пацієнти з цукровим діабетом 2-го типу

Рекомендована початкова доза становить 10 одиниць один раз на добу з подальшою індивідуальною корекцією дози.

Пацієнти з цукровим діабетом 1-го типу

Препарат слід застосовувати один раз на добу в комбінації з інсуліном, який застосовується для покриття потреб в інсуліні під час їжі, з подальшою індивідуальною корекцією дози.

Перехід з інших препаратів інсуліну

Ретельний моніторинг рівня глюкози у крові рекомендовано у період переведення на препарат Тресіба® ФлексТач®, а також у перші тижні лікування. Можливо буде потрібна корекція дози і часу введення інсуліну короткої дії або інших цукрознижувальних засобів.

Пацієнти з цукровим діабетом 2-го типу

Пацієнтам, які отримували базальну, базально-болюсну інсулінотерапію або використовували попередньо змішані інсуліни чи самостійно змішували інсуліни, перехід на препарат Тресіба® ФлексТач® можна проводити у співвідношенні один до одного від попередньої дози базального інсуліну з подальшою індивідуальною корекцією дози.

Пацієнти з цукровим діабетом 1-го типу

Для більшості пацієнтів з діабетом 1-го типу перехід з базального інсуліну на препарат Тресіба® ФлексТач® можна проводити у співвідношенні один до одного від попередньої дози базального інсуліну з подальшою індивідуальною корекцією дози. Для пацієнтів з діабетом 1-го типу, які отримували базальний інсулін (два рази на добу), або з рівнем HbA1c

Застосування препарату Тресіба® ФлексТач® у комбінації з агоністами рецепторів ГПП-1 пацієнтам із цукровим діабетом 2-го типу

При додаванні препарату Тресіба® ФлексТач® до агоністів рецепторів ГПП-1 рекомендована початкова доза становить 10 одиниць один раз на добу з подальшим індивідуальним підбором дози.

При додаванні агоністів рецепторів ГПП-1 до препарату Тресіба® ФлексТач® рекомендовано зменшити дозу препарату Тресіба® ФлексТач® на 20 % для зменшення ризику гіпоглікемії. Надалі дозу слід корегувати індивідуально.

Особливі популяції

Пацієнти літнього віку (≥ 65 років)
Препарат можна застосовувати пацієнтам літнього віку. Слід проводити більш ретельний моніторинг рівня глюкози в крові і корекцію дози виконувати індивідуально (див. розділ «Фармакокінетика»).

Порушення функції печінки та нирок 

Препарат Тресіба® ФлексТач® можна застосовувати пацієнтам з порушенням функції печінки та нирок. Слід проводити більш ретельний моніторинг рівня глюкози в крові і корекцію дози виконувати індивідуально (див. розділ «Фармакокінетика»).

Діти

Препарат Тресіба® ФлексТач® можна застосовувати підліткам та дітям віком від 1 року (див. розділ «Фармакодинаміка»). При переході з базального інсуліну на препарат Тресіба® ФлексТач® дозу базального та болюсного інсуліну необхідно розраховувати на індивідуальній основі для зменшення ризику гіпоглікемії (див. розділ «Особливості застосування»).

Введення препарату 

Тресіба® ФлексТач® вводять тільки підшкірно, шляхом ін’єкції в ділянці передньої черевної стінки, плеча або стегна. З метою зниження ризику розвитку ліподистрофії місця ін’єкцій слід завжди змінювати в межах однієї ділянки.

Препарат не можна вводити:

– внутрішньовенно, оскільки це може призвести до розвитку тяжкої гіпоглікемії;

– внутрішньом’язово, оскільки це може призвести до зміни швидкості абсорбції;

– в інфузійному інсуліновому насосі.

Препарат Тресіба® ФлексТач® постачають у попередньо заповненій шприц-ручці („ФлексТач”), що призначена для використання з ін’єкційними голками „НовоФайн®” або „НовоТвіст®” довжиною до 8 мм. Попередньо заповнена шприц-ручка забезпечує введення від 1 до 80 одиниць інсуліну з кроком в 1 одиницю.  

 

Інструкції із застосування препарату Тресіба® ФлексТач® для пацієнта
 

Перш ніж використовувати шприц-ручку Тресіба® ФлексТач®, необхідно уважно прочитати цю інструкцію. Якщо ви не будете точно дотримуватись цієї інструкції, ви можете отримати замалу або завелику дозу інсуліну, що може призвести до значного підвищення або зниження рівня цукру в крові.

Не використовуйте шприц-ручку без проходження інструктажу від лікаря або медсестри.

Спочатку перевірте за етикеткою, що в шприц-ручці міститься Тресіба® ФлексТач® 100 ОД/мл, а потім продивіться ілюстрації, які наведені нижче, щоб отримати інформацію щодо різних частин шприц-ручки та голки.

Сліпі пацієнти ти пацієнти з поганим зором, які не можуть візуально перевірити кількість набраних одиниць на лічильнику дози шприц-ручки, не повинні використовувати шприц-ручку без допомоги іншої людини. Зверніться за допомогою до іншої людини, яка має хороший зір і знає, як використовувати пристрій для введення  інсуліну. 

Попередньо наповнена шприц-ручка містить 300 ОД інсуліну. Шприц-ручка препарату Тресіба® ФлексТач® 100 ОД/мл дозволяє вводити дозу від 1 до 80 одиниць на ін’єкцію з кроком в 1 одиницю.

Препарат Тресіба® ФлексТач® призначений для використання з одноразовими ін’єкційними голками НовоТвіст® або НовоФайн® довжиною до 8 мм. Голки до комплекту упаковки не входять.

 ! Важлива інформація. 

Уважно прочитайте цю інструкцію, оскільки це важливо для правильного використання шприц-ручки.

Тресіба® ФлексТач® — попередньо заповнена шприц-ручка (“ФлексТач”) та голка (зразок).

 

 

 

1. Підготовка шприц-ручки Тресіба® ФлексТач® до ін’єкції

 

Перевірте назву інсуліну та силу дії за етикеткою на вашій шприц-ручці щоб бути впевненим, що вона містить препарат Тресіба® ФлексТач® 100 ОД/мл. Це особливо необхідно, якщо ви застосовуєте більш ніж один тип інсуліну. Якщо ви оберете не той тип інсуліну, рівень цукру у вашій крові може стати занадто високим або занадто низьким.

Рис. А. Зніміть ковпачок зі шприц-ручки.

 
  

 

 

 
Рис. В. Впевніться, що інсулін у шприц-ручці прозорий і безбарвний. Подивіться крізь картридж інсуліну: якщо інсулін виглядає непрозорим, не використовуйте цю шприц-ручку.

 
 
 
Рис. С. Візьміть нову голку та зніміть з неї паперову мембрану.

 
 
 
 
Рис. D. Нагвинтіть голку на шприц-ручку. Повертайте голку доти, доки вона не буде триматись щільно. 

 
 
 
 

Рис. Е. Зніміть великий зовнішній ковпачок голки. Не викидайте його: він знадобиться після ін’єкції, щоб правильно зняти голку із шприц-ручки.

 
  

 
 

Рис. F. Зніміть внутрішній ковпачок голки та викиньте його: при спробі одягнути його знову, можна випадково вколоти себе. Крапля інсуліну може з’явиться на кінчику голки. Це нормально, але все рівно потрібно виконати перевірку току інсуліну.
  

 
 

 

! Для кожної ін’єкції завжди використовуйте нову голку, щоб зменшити ризик інфікування, запобігти витіканню інсуліну, блокуванню голки або некоректному дозуванню інсуліну.

! Ніколи не використовуйте зігнуту чи пошкоджену голку. 

 

2. Перевірка току інсуліну 

Завжди перевіряйте ток інсуліну перед ін’єкцією. Це допоможе бути певним, що введено повну дозу препарату.

 

Рис. А. Поверніть селектор дози так, щоб виставити 2 одиниці. Переконайтесь, що лічильник дози показує 2.

 
 
 
 

Рис. В. Утримуючи шприц-ручку вертикально голкою догори, декілька разів обережно постукайте пальцем по картриджу, щоб пухирці повітря зібралися у верхній частині картриджа.

 
  

 
Рис. С. Натисніть та утримуйте кнопку дозування доки лічильник дози не повернеться до позначки «0».

Позначка «0» повинна збігатися з покажчиком дози.

На кінчику голки має з’явитися крапля інсуліну. 
 
 

Маленький пухирець повітря може залишатись на кінчику голки, але його не буде введено під час ін’єкції.

Якщо крапля інсуліну не з’явиться, повторіть крок за кроком (з рис. А до рис. С) перевірку до 6 разів. Якщо крапля інсуліну знову не з’явиться, змініть голку та повторіть кроки рис. А до рис. С ще один раз.

Якщо крапля інсуліну все ж таки не з’являється, викиньте цю шприц-ручку та візьміть нову.

! Завжди переконайтеся, що перед введенням препарату крапля інсуліну з’явилась на кінчику голки. Це гарантує, що інсулін поступає. Якщо крапля не з’являється, не можна вводити інсулін, навіть якщо лічильник дози обертається. Це може свідчити про заблоковану або пошкоджену голку.

! Завжди перевіряйте надходження інсуліну через голку перед ін’єкцією. Якщо ви не перевірите надходження інсуліну, то можете отримати занадто низьку дозу інсуліну або зовсім не отримати її. Це може призвести до значного підвищення рівня цукру в крові.

 

 3. Виставлення дози 

 

Рис. А. 

Перед введенням переконайтеся, що лічильник дози встановлено на позначці «0». Позначка «0» повинна збігатися з покажчиком дози.

Поверніть селектор дози так, щоб виставити необхідну для введення дозу за призначенням лікаря.

 Виставлена доза може бути відкоригована як у бік збільшення, так і зменшення обертанням селектора дози у відповідному напрямку.

Шприц-ручка забезпечує введення однократної дози до 80 одиниць.
  

 

 

Селектор дози змінює число одиниць інсуліну. Лише лічильник та покажчик дози показують, скільки одиниць вибрано для введення.

Можна набрати до 80 одиниць для одного введення. Якщо шприц-ручка містить менше 80 одиниць інсуліну, лічильник дози зупиниться на кількості одиниць, що залишилась.

Селектор дози клацає по-різному при обертанні у бік зменшення/збільшення дози або, коли на ньому вибрано більше одиниць, ніж залишилося в шприц-ручці. Не рахуйте клацання шприц-ручки для вибору дози інсуліну.

 

! Завжди використовуйте лічильник та покажчик дози для перевірки виставленої кількості одиниць перед введенням препарату.

Не рахуйте клацання шприц-ручки для встановлення дози. Якщо ви оберете та введете неправильну дозу, ваш рівень цукру у крові може значно підвищитись або знизитись.

Не використовуйте шкалу кількості інсуліну, яка лише приблизно показує, скільки інсуліну залишилось у шприц-ручці.

 

4. Введення інсуліну

Рис. А. Введіть голку під шкіру. Дотримуйтесь техніки виконання ін’єкції, якої Вас навчив лікар або медсестра.

Упевніться, що Ви бачите лічильник дози.

Не торкайтеся лічильника дози пальцями: це може зупинити введення інсуліну.

Натисніть та утримуйте кнопку дозування доки лічильник дози повернеться до позначки «0». «0» повинен збігатися з покажчиками дози, і Ви можете почути  клацання.

Голку слід утримувати під шкірою не менше 6 секунд. Це забезпечує введення повної дози препарату.
 
 
 

Рис. В. Вийміть голку з-під шкіри під прямим кутом.

Якщо у місці ін’єкції з’явилась кров, трохи притисніть це місце ватним тампоном. Не розтирайте місце ін’єкції.

 
  

 

Інколи можна побачити краплю інсуліну на кінчику голки після ін’єкції. Це допустимо і ніяк не впливає на дозування. 

! Завжди стежте за лічильником дози для контролю за кількістю введених одиниць.

Лічильник дози показує точну кількість одиниць.

Не рахуйте клацання шприц-ручки для визначення кількості одиниць.

Утримуйте кнопку дози натиснутою, поки лічильник дози не повернеться до позначки «0» після ін’єкції. Якщо лічильник дози зупиниться до позначки «0», повна доза не буде введена, що може призвести до значного підвищення рівня цукру в крові.

 

5. Видалення голки після ін’єкції

 

Рис. А. На пласкій поверхні обережно закрийте голку великим зовнішнім ковпачком, не торкаючись голки чи зовнішнього ковпачка.

 
  

 
Рис. В. Після того як голка закрита, обережно притисніть зовнішній ковпачок до упору, потім відкрутіть голку. 

 
 
 
Рис. С. Після кожного використання одягайте ковпачок на шприц-ручку для захисту препарату від світла. 

 
 
 

Завжди видаляйте голку після кожної ін’єкції. Це дозволить знизити ризик інфікування, витоку інсуліну, та запобігти блокуванню голки та неточному дозуванню. Введення інсуліну неможливе, якщо голка заблокована.

Використану шприц-ручку утилізують без голки за інструкцією лікаря, медсестри, провізора чи місцевих органів управління.

! Щоб уникнути випадкового уколу голкою, ніколи знову не одягайте на неї вже знятий внутрішній ковпачок. 

! Після кожної ін’єкції завжди видаляйте голку та зберігайте ручку без голки. Це дозволить знизити ризик інфікування та запобігти витіканню інсуліну, блокуванню голки та некоректному дозуванню препарату.

 

6. Визначення кількості інсуліну в шприц-ручці

Рис. А. Шкала кількості інсуліну лише приблизно показує, скільки інсуліну залишилося в шприц-ручці.

 

 
 
 
 
Рис. В. Щоб визначити, скільки інсуліну залишилось у шприц-ручці, використовуйте лічильник дози: повертайте селектор дози, доки лічильник дози не зупиниться. Якщо лічильник дози вказує на 80 – у шприц-ручці залишилося не менш ніж 80 одиниць інсуліну. Якщо лічильник дози показує менш ніж 80 – кількість одиниць відповідає залишковій кількості інсуліну у шприц-ручці.

Обертайте селектор дози у зворотному напрямку, доки лічильник дози не вкаже на «0».

Якщо потрібно ввести більшу дозу інсуліну, ніж залишилось одиниць у шприц-ручці, можна частину дози, якої не вистачає, ввести з другої шприц-ручки.