Синтомицин линимент 5% 25г мазь — Инструкция по применению

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу 

 

СИНТОМІЦИН

 

Склад:  

діюча речовина: 1 г лініменту містить хлорамфеніколу (синтоміцину) – 50 мг;

допомiжнi речовини: олія рицинова, емульгатор № 1, кислота сорбінова, натрій карбоксиметилцелюлоза, вода очищена;

допоміжні речовини, що входять до складу емульгатора № 1: спирт цетиловий, спирт стеариловий.

 

Лікарська форма. Лінімент.

Основні фізико-хімічні властивості: лінімент білого або білого зі злегка жовтуватим відтінком кольору, зі слабким специфічним запахом.

 

Фармакотерапевтична група. 

Aнтибiотики для мiсцевого застосування. Хлорамфенікол. Код АТХ D06A X02.

 

Фармакологічні властивості.

Препарат активний щодо штамів бактерiй, стiйких до пенiцилiну, стрептомiцину, сульфанiламiдiв; грампозитивних (Staphilococcus spp., Streptococcus spp.) та грамнегативних (Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitides) коків, багатьох бактерій (Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Proteus stuartii, іерсинії), рикетсiй, спiрохет, збудникiв трахоми, пситакозу, пахового лiмфогранулематозу, чинить протимікробну та антибактеріальну (бактеріостатичну) дію. Механізм дії пов’язаний з порушенням синтезу білків мікроорганізмів. Стійкість мікроорганізмів до хлорамфеніколу розвивається відносно повільно.

 

Клінічні характеристики.

Показання. 

Місцеве лікування гнiйно-запальних уражень шкiри (карбункули, фурункули), гнiйних ран, трофічних виразок, що довго не загоюються, опiкiв II-III ступеня, трiщин соскiв у породіль.

 

Протипоказання.

Iндивiдуальна пiдвищена чутливiсть до будь-яких компонентiв препарату. 

Псоріаз, екзема, грибкові захворювання шкіри. 

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Одночасне застосування препарату з еритроміцином, олеандоміцином, ністатином та леворином  підвищує антибактеріальну активність лініменту, а з солями бензилпеніциліну – знижує. Препарат несумісний із сульфаніламідами.

Препарат несумісний із цитостатиками, дифенілом, барбітуратами та похідними піразолону, етанолом.

 

Особливості застосування.

Не допускається попадання лініменту в очі. Не можна допускати безконтрольне лікування препаратом у педіатричній практиці, застосовувати тільки за призначенням лікаря.

Антибактеріальні засоби для зовнішнього застосування можуть призвести до сенсибілізації шкіри, що супроводжується розвитком реакцій підвищеної чутливості у майбутньому (при призначенні цих препаратів зовнішньо або у вигляді лікарської форми системної дії).

 

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Оскільки фармакокінетика Синтоміцину не вивчена, у період вагітності препарат слід застосовувати з обережністю і тільки тоді, коли, на думку лікаря, очікувана користь для матері  перевищує потенційний ризик для плода.

Під час лікування тріщин сосків у породіль не потрібно припиняти годування груддю.

Перед годуванням дитини груддю залишки препарату з соска та шкіри навколо нього слід зняти чистою серветкою, а залозу ретельно та обережно обмити.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не  впливає.

 

Спосіб застосування та дози.

Препаратом просочують марлевi тампони або наносять тонким шаром безпосередньо на уражену дiлянку. Зверху накладають звичайну пов’язку, можна з пергаментним або компресним папером. Перев’язки проводять залежно вiд показань через 1-3 днi, iнодi – через 4-5 днiв. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

При трiщинах соскiв у породіль пiсля кожного годування соски обмивають 0,25 % розчином нашатирного спирту, потім на трiщину накладають стерильну салфетку, вкриту шаром лiнiменту. При цьому швидко знiмаються рiзкi больовi вiдчуття i через 2-5 днiв пiсля початку лiкування трiщини загоюються.

 

Діти. 

Не призначають дітям у перші 4 тижні життя.

 

Передозування. 

Симптоми: можливе посилення побічних ефектів препарату. 

Лікування: симптоматичне.

 

Побічні реакції.

Можливі алергiчнi реакцiї (у тому числі шкірні висипання, свербіж, відчуття печіння, гіперемія, набряк). 

 

Термін придатності. 2 роки.

 

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 15 °С. Не заморожувати. 

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Після розкриття туби препарат зберігати протягом курсу лікування. 

 

Упаковка.

По 25 г в тубах № 1.

 

Категорія відпуску. Без рецепта.

 

Виробник. 

ПАТ «Лубнифарм».

 

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16, 

 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства 

 

СИНТОМИЦИН

Состав: 

действующее вещество: 1 г линимента содержит хлорамфеникола (синтомицина) – 50 мг;

вспомогательные вещества: масло касторовое, эмульгатор № 1, кислота сорбиновая, натрий карбоксиметилцеллюлоза, вода очищенная;

вспомогательные вещества, входящие в состав эмульгатора № 1: спирт цетиловый, спирт стеариловый.

 

Лекарственная форма. Линимент.

Основные физико-химические свойства: линимент белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, со слабым специфическим запахом.

 

Фармакотерапевтическая группа. 

Aнтибиотики для местного применения. Хлорамфеникол. Код АТХ D06A X02.

 

Фармакологические свойства.

Препарат активный относительно штаммов бактерий, стойких к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам; грамположительных (Staphilococcus spp., Streptococcus spp.) и грамотрицательных (Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitides) кокков, многих бактерий (Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Proteus stuartii, иерсинии), рикетсий, спирохет, возбудителей трахомы, пситакоза, пахового лимфогранулематоза, оказывает противомикробное и антибактериальное (бактериостатическое) действие. Механизм действия связан с нарушением синтеза белков микроорганизмов. Стойкость микроорганизмов к хлорамфениколу развивается относительно медленно.

 

Клинические характеристики.

Показания.

Местное лечение гнойно-воспалительных поражений кожи (карбункулы, фурункулы), гнойных ран, трофических язв, которые долго не заживляются, ожогов II-III степени, трещин сосков у рожениц.

 

Противопоказания.

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. Псориаз, экзема, грибковые заболевания кожи. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Одновременное применение препарата с эритромицином, олеандомицином, нистатином и леворином повышает антибактериальную активность линимента, а с солями бензилпенициллина – снижает. Препарат несовместим с сульфаниламидами.

Препарат несовместим с цитостатиками, дифенилом, барбитуратами и производными пиразолона, этанолом.

 

Особенности применения.

Не допускается попадание линимента в глаза. Нельзя допускать бесконтрольного лечения препаратом в педиатрической практике, применять только по назначению врача.

Антибактериальные средства для наружного применения могут привести к сенсибилизации кожи, сопровождающейся развитием реакций повышенной чувствительности в будущем (при назначении этих препаратов наружно или в виде лекарственной формы системного действия).

 

Применение в период беременности или кормления грудью.

Поскольку фармакокинетика Синтомицина не изучена, в период беременности препарат следует применяют с осторожностью и только тогда, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Во время лечения трещин сосков у рожениц не нужно прекращать кормление грудью.

Перед кормлением ребенка грудью остатки препарата с соска и кожи вокруг него следует снять чистой салфеткой, а железу тщательно и осторожно обмыть.

 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Не влияет.

 

Способ применения и дозы.

Препаратом пропитывают марлевые тампоны или наносят тонким слоем непосредственно на пораженные участки. Сверху накладывают обычную повязку, можно с пергаментной или компрессной бумагой. Перевязки проводят в зависимости от показаний через 1-3 дня, иногда – через 4-5 дней. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

При трещинах сосков у рожениц после каждого кормления соски обмывают 0,25 % раствором нашатырного спирта, потом на трещину накладывают стерильную салфетку, покрытую слоем линимента. При этом быстро снимаются резкие болевые ощущения и через 2-5 дней после начала лечения трещины заживляются.

 

Дети. 

Не назначают детям в первые 4 недели жизни.

 

Передозировка. 

Симптомы: возможное усиление побочных эффектов препарата. 

Лечение: симптоматическое.

 

Побочные реакции.

Возможны аллергические реакции (в том числе кожные высыпания, зуд, ощущение жжения, гиперемия, отек). 

 

Срок годности. 2 года.

 

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 15 °С. Не замораживать. 

Хранить в недоступном для детей месте.

После раскрытия тубы препарат хранить в течение курса лечения. 

 

Упаковка.

По 25 г в тубах № 1.

 

Категория отпуска. Без рецепта.

 

Производитель. 

ПАО «Лубныфарм».

 

Местонахождение производителя и адрес места проведения его деятельности.

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.