Розовые округлые, покрытые оболочкой из пленки, двояковыпуклые таблетки – так выглядит успешный медицинский препарат Розарт 10 мг N90. Его использование при повышенном содержании холестерина в организме, ожирении, нарушении метаболизма и прочих состояниях практикуется в кардиологии и эндокринологии.

Показания

Инструкция к лекарственному средству Розарт изложена просто, и содержит самые важные сведения о фармакологическом воздействии и описание взаимодействия с другими медпрепаратами. Лекарство выписывается врачом, после проведения анализов и диагностирования. Он же выписывает и медотвод к приему таблеток:

  • при особой чувствительности к активным действующим веществам медпрепарата;

  • больным с тяжелыми расстройствами функции почек;

  • миопатией;

  • женщинам детородного возраста, не имеющим строгой контрацепции;

  • детям, не достигшим 10 лет.

Противопоказания

Противопоказано лечение таблетками также кормящим грудью матерям и при беременности. Отмечены и достаточно редкие побочные реакции, обычно проходящие без лечения: сахарный диабет (особенно, при риске его возникновения в начале лечения), головная боль, головокружение, расстройства ЖКТ (тошнота, диарея, запор), реже – панкреатит, миалгия, астеническое состояние и прочие.

Применение

Применение лекарственного средства Розарт вызвано особыми состояниями организма, требующими снижения уровня холестерина либо при холестеринемии (первичной гиперхолестеринемии либо гомозиготной семейной гиперхолестеринемии), когда недостаточно диеты либо физических упражнений. Используется лекарство и для недопущения возникновения серьезных сердечно-сосудистых болезней, у людей с особо высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний либо атеросклероза (курильщиков, пожилых людей, страдающих повышенным давлением, ишемия либо другие состояния). У детей и подростков использование данного фармацевтического препарата резонно, когда противохолестериновая диета и физнагрузки не дают ощутимый эффект.

Купить препарат

Стоимость таблеток Розарт достойна их эффективному воздействию. Купить медсредство Розарт можно в аптеках Украины в онлайн-режиме, либо в сетевых аптеках Ивано-Франковска, Киева, Винницы, Херсона и прочих городах, по справедливой и разумной цене. Сайт компании Аптеки24 поможет разобраться среди аналогов таблеток Розарт, либо узнать новое о них из отзывов покупателей.

*************

Рожеві округлі, вкриті оболонкою з плівки, двоопуклі таблетки — так виглядає успішний медичний препарат Розарт 10 мг N90. Його використання при підвищеному вмісті холестерину в організмі, ожирінні, порушенні метаболізму і інших станах практикується в кардіології та ендокринології.

Показання

Інструкція до лікарського засобу Розарт викладена просто, і містить найважливіші відомості про фармакологічному впливі і опис взаємодії з іншими медпрепаратами. Ліки виписується лікарем, після проведення аналізів і діагностування. Він же виписує і медотвод до прийому таблеток:

  • при особливої ​​чутливості до активних діючих речовин медпрепарату;

  • хворим з важкими розладами функції нирок;

  • міопатією;

  • жінкам дітородного віку, які не мають суворої контрацепції;

  • дітям, які не досягли 10 років.

Протипоказання

Протипоказано лікування таблетками також годують груддю матерям і при вагітності. Відзначено і досить рідкісні побічні реакції, зазвичай проходять без лікування: цукровий діабет (особливо, при ризику його виникнення на початку лікування), головний біль, запаморочення, розлади шлунково-кишкового тракту (нудота, діарея, запор), рідше — панкреатит, біль у м’язах, астенічний стан і інші.

Застосування

Застосування лікарського засобу Розарт викликано особливими станами організму, які вимагають зниження рівня холестерину або при холестеринемии (первинної гіперхолестеринемії або гомозиготною сімейною гіперхолестеринемії), коли недостатньо дієти або фізичних вправ. Використовується ліки і для недопущення виникнення серйозних серцево-судинних хвороб, у людей з особливо високим ризиком серцево-судинних захворювань або атеросклерозу (курців, літніх людей, які страждають підвищеним тиском, ішемія або інші стани). У дітей і підлітків використання даного фармацевтичного препарату резонно, коли протихолестеринові дієта і фізнагрузкі не дають відчутний ефект.

Купити препарат

Вартість таблеток Розарт гідна їх ефективного впливу. Купити медзасоби Розарт можна в аптеках України в онлайн-режимі, або в мережевих аптеках Івано-Франківська, Києва, Вінниці, Херсона та інших містах, за справедливою і розумною ціною. Сайт компанії Аптекі24 допоможе розібратися серед аналогів таблеток Розарт, або дізнатися нове про них з відгуків покупців.

Цена Розарт 10 мг №90 таблетки актуальна при заказе на сайте. Купить Розарт 10 мг №90 таблетки в городах Украины: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Ровно, Белая Церковь, Винница, Запорожье, Ивано-Франковск, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Львов, Луцк, Мариуполь, Николаев, Полтава, Сумы, Тернополь, Херсон, Житомир, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.