Револад 25 мг №28 таблетки — Инструкция по применению

І Н С Т Р У К Ц І Я

для медичного застосування лікарського засобу


РЕВОЛАД


(REVOLADE)

Склад: 

діюча речовина: ельтромбопаг;

1 таблетка містить 25 або 50 мг ельтромбопагу (у формі ельтромбопагу оламіну); 

допоміжні речовини: магнію стеарат, маніт (E 421), целюлоза мікрокристалічна, повідон K30, натрію крохмальгліколят (тип А); оболонка Opadry White YS-1-7706-G: гіпромелоза, макрогол 400, титану діоксид (Е 171), полісорбат 80 (для таблеток по 25 мг); оболонка Opadry Brown 03B26716: гіпромелоза, титану діоксид (Е 171), макрогол 400, заліза оксид жовтий (Е 172), заліза оксид червоний (Е 172) (для таблеток по 50 мг).

Лікарська форма.  Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості: таблетки по 25 мг: круглі, двоопуклі, вкриті плівковою оболонкою таблетки білого кольору з маркуванням GS NX3 та 25 з одного боку; таблетки по 50 мг: круглі, двоопуклі, вкриті плівковою оболонкою таблетки коричневого кольору з маркуванням GS UFU та 50 з одного боку. 

Фармакотерапевтична група
. Антигеморагічні засоби, системні гемостатики. 

Код АТX В02В Х05.

Фармакологічні властивості. 

Фармакодинаміка.

Тромбопоетин є основним цитокіном, що бере участь у регуляції мегакаріопоезу та утворенні тромбоцитів і є ендогенним лігандом для рецепторів тромбопоетину. Ельтромбопаг взаємодіє з трансмембранним доменом рецепторів тромбопоетину людини і ініціює каскад сигналів, схожих, але не ідентичних з тими, що запускаються ендогенним тромбопоетином, індукуючи проліферацію та диференціацію мегакаріоцитів із клітин-попередників у кістковому мозку. 

Фармакокінетика.

Фармакокінетичні параметри ельтромбопагу при застосуванні цього препарату для лікування дорослих, хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру (ІТП), такі: при застосуванні препарату у дозі 50 мг 1 раз на день максимальна концентрація препарату (Сmax) становить 8,01 мкг/мл (6,73; 9,53), а площа під кривою «концентрація/час» (AUC) – 108 мкг/год/мл (88, 134). При застосуванні препарату у дозі 75 мг 1 раз на день Сmax становить 12,7 мкг/мл (11,0; 14,5), а AUC – 168 мкг/год/мл (143, 198).

Фармакокінетичні параметри ельтромбопагу при застосуванні цього препарату для лікування дорослих хворих з хронічним вірусним гепатитом С такі: при застосуванні препарату у дозі 50 мг 1 раз на день максимальна концентрація препарату (Сmax) становить 9,08 мкг/мл (7,96; 10,35), а площа під кривою «концентрація/час» (AUC) – 166 мкг/год/мл (143, 192). При застосуванні препарату у дозі 75 мг 1 раз на день Сmax становить 16,71 мкг/мл (14,26; 19,58), а AUC – 301 мкг/год/мл (250, 363). При застосуванні препарату у дозі 100 мг 1 раз на день Сmax становить 19,19 мкг/мл (16,81; 21,91), а AUC – 354 мкг/год/мл (304, 411). Таким чином, при застосуванні однакових доз ельтромбопагу його експозиція при лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С вища за його експозицію при лікуванні хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру.

Абсорбція та біодоступність

Пік концентрації ельтромбопагу досягається через 2-6 годин після перорального застосування. Сумісне застосування з антацидами та іншими речовинами, що містять полівалентні катіони, такі як молочні продукти та мінеральні добавки, суттєво зменшує концентрацію ельтромбопагу. Абсолютна біодоступність ельтромбопагу при призначенні людині не встановлена. Базуючись на екскреції із сечею та виведенні метаболітів із фекаліями, пероральна абсорбція речовин, пов’язаних з препаратом, після прийому разової дози 75 мг ельтромбопагу приблизно становить 52 %.

Розподіл

Ельтромбопаг великою мірою зв’язується з білками плазми людини (> 99,9 %), переважно з альбуміном. Ельтромбопаг є субстратом білка резистентності раку молочної залози, але не є субстратом Р-глікопротеїну та транспортних поліпептидів органічних аніонів.

Метаболізм

Ельтромбопаг первинно метаболізується  шляхом розщеплення, окислення та кон’югації з глюкуроновою кислотою, глютатіоном або цистеїном. Під час радіологічного дослідження ельтромбопаг відповідав приблизно за 64 % AUC плазмового радіоактивного вуглецю. Незначні метаболіти, отримані у результаті глюкуронізації та окислення, кожен з яких відповідає менш ніж за 10 % плазмової радіоактивності, також були виявлені. Базуючись на даних дослідження застосування людині міченого радіоактивного ельтромбопагу, очікується, що приблизно 20 % дози метаболізується шляхом окислення. За даними дослідження in vitro було ідентифіковано, що ізоензими CYP1A2 та CYP2C8 відповідальні за метаболізм шляхом окислення, ізоензими уридиндифосфоглюкуронілтрансферази UGT1A1 та UGT1A3 відповідальні за глюкуронізацію, а бактерії з нижніх відділів шлунково-кишкового тракту можуть бути відповідальними за процес розщеплення препарату.

Елімінація

Абсорбований ельтромбопаг інтенсивно метаболізується. Виводиться ельтромбопаг переважно з фекаліями (59 %), 31 % дози виявляється у сечі у вигляді метаболітів. Незміненого ельтромбопагу у сечі не виявлено. Незмінений ельтромбопаг, що екскретується з фекаліями, становить приблизно 20 % дози. Період напіввиведення ельтромбопагу з плазми становить приблизно 21-32 години.

Фармакокінетичні взаємодії   

Базуючись на дослідженнях з міченим радіоактивним ельтромбопагом, можна стверджувати, що глюкуронізація відіграє незначну роль у його метаболізмі. Клінічно значущої медикаментозної взаємодії із залученням глюкуронізації не очікується у зв’язку з обмеженим впливом індивідуальних UGT ензимів на процес глюкуронізації ельтромбопагу та потенційних супутніх препаратів.

Дослідження in vitro та in vivo показали, що ельтромбопаг не є інгібітором CYP ензимів. 

У дослідженнях in vitro було продемонстровано, що ельтромбопаг є інгібітором транспортерів OATP1B1 та транспортерів білка резистентності раку молочної залози (BCRP – breast cancer resistance protein); ельтромбопаг підвищував експозицію субстрату розувастатину OATP1B1 і BCRP у клінічному дослідженні взаємодії лікарських засобів. У клінічних дослідженнях із застосуванням ельтромбопагу рекомендувалось зниження дози статинів на 50 %. Одночасне введення 200 мг циклоспорину (інгібітору BCRP) зменшувало Cmax та AUCinf ельтромбопагу на 25 % та 18 % відповідно. Одночасне введення 600 мг циклоспорину зменшувало Cmax та AUCinf ельтромбопагу на 39 % та 24 %, відповідно.

Ельтромбопаг утворює хелатні комплекси з полівалентними катіонами, такими як залізо, кальцій, магній, алюміній, селен та цинк.

Прийом одноразової дози ельтромбопагу 50 мг разом зі стандартним висококалорійним сніданком з високим вмістом жирів, включаючи молочні продукти, зменшує плазмовий AUC ельтромбопагу на 59 %, а Cmaх – на 65 %. Їжа з низьким вмістом кальцію (менше 50 мг кальцію) суттєво не впливає на плазмову концентрацію ельтромбопагу незалежно від вмісту жиру та калорій. 

Окремі групи пацієнтів

Ниркова недостатність

Фармакокінетика ельтромбопагу вивчалась після застосування цього препарату  дорослим пацієнтам з нирковою недостатністю. Після прийому разової дози 50 мг AUC ельтромбопагу зменшувалася на 32 % у хворих з легкою нирковою недостатністю, на 36 % – у хворих з помірною нирковою недостатністю та на 60 % – у хворих із тяжкою нирковою недостатністю порівняно зі здоровими добровольцями. Хоча зазвичай у пацієнтів з нирковою недостатністю зменшується плазмова концентрація ельтромбопагу, існує суттєва варіабельність показників експозиції при порівнянні пацієнтів з нирковою недостатністю та здорових добровольців. Пацієнтам з нирковою недостатністю необхідно застосовувати ельтромбопаг з обережністю і за умови постійного спостереження, наприклад шляхом вимірювання сироваткового креатиніну та/або проведення аналізу сечі. Ефективність та безпека ельтромбопагу у пацієнтів з помірною або тяжкою нирковою недостатністю та порушеннями функції печінки не встановлені.

Печінкова недостатність

Фармакокінетика ельтромбопагу вивчалася після застосування цього препарату дорослим пацієнтам з печінковою недостатністю. Після прийому разової дози 50 мг AUC ельтромбопагу збільшувалася на 41 % у хворих із легкою печінковою недостатністю, на 80 % – у хворих із помірною печінковою недостатністю та на 93 % – у хворих із тяжкою печінковою недостатністю порівняно з відповідним показником у здорових добровольців. Існує суттєва варіабельність показників експозиції при порівнянні пацієнтів з печінковою недостатністю та здорових добровольців. Вплив печінкової недостатності на фармакокінетику ельтромбопагу при повторному застосуванні був вивчений шляхом популяційного фармакокінетичного аналізу за участю 28 здорових добровольців та 714 пацієнтів з хронічними захворюваннями печінки (642 з легким ступенем печінкової недостатності, 67 – з помірним ступенем, 2 – з тяжким ступенем печінкової недостатності). З огляду на припущення популяційного фармакокінетичного аналізу пацієнти з печінковою недостатністю мали вищі плазмові показники AUC порівняно зі здоровими добровольцями і ці показники збільшувались зі збільшенням показників за шкалою Чайлда – П’ю. Пацієнти з легким ступенем печінкової недостатності мали приблизно на 111 % вищі показники AUC ельтромбопагу у плазмі крові, а пацієнти з помірним ступенем печінкової недостатності мали на 183 % вищі показники AUC ельтромбопагу у плазмі крові порівняно з відповідним показником у здорових добровольців. Тому ельтромбопаг не слід застосовувати для лікування пацієнтів з ІПТ та печінковою недостатністю (шкала Чайлда – П’ю ≥ 5), якщо очікувана користь від застосування препарату не буде переважати ризику тромбозу портальних вен (див. розділи «Спосіб застосування та дози» та «Особливості застосування»).

Пацієнтам з печінковою недостатністю необхідно застосовувати ельтромбопаг з обережністю. Пацієнтам з хронічною ІТП та легкою, помірною та тяжкою печінковою недостатністю лікування ельтромбопагом слід починати зі зменшеної дози 25 мг 1 раз на день.

Расова приналежність

За даними результатів фармакокінетичного аналізу, у пацієнтів з ІТП східноазійського походження показники (AUC) ельтромбопагу виявилися приблизно на 87 % вищими, ніж у пацієнтів не східноазійського походження (головним чином європеоїдів), при цьому коригування доз щодо маси тіла не проводилось.

Стать

За результатами популяційного фармакокінетичного аналізу, у хворих на ІТП жіночої статі, плазмовий рівень ельтромбопагу приблизно на 50 % вищий порівняно з таким у пацієнтів чоловічої статі.

Вік

За результатами популяційного фармакокінетичного аналізу, у пацієнтів літнього віку (> 65 років) значення AUC ельтромбопагу в плазмі крові були на 41 % вище в порівнянні з більш молодими пацієнтами.

Діти (від 1 до 17 років)

За даними клінічних досліджень, виведення ельтромбопагу з плазми крові після перорального прийому збільшується зі збільшенням маси тіла. Вплив раси і статі на показники фармакокінетики ельтромбопагу у дітей та дорослих пацієнтів співпадають. Значення AUC ельтромбопагу у плазмі у пацієнтів східноазійського походження були приблизно на 43 % вище порівняно з пацієнтами інших рас. Значення AUC ельтромбопагу у плазмі у пацієнток з ІТП були приблизно на 25 % вище порівняно пацієнтами чоловічої статі.

Параметри фармакокінетики ельтромбопагу у дітей з ІТП наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1

Середні значення плазмових параметрів фармакокінетики ельтромбопагу в рівноважному стані дітей з ІТП (50 мг 1 раз на день)

Вік
 Cmax

(мкг/мл)
 AUC(0–t)

(мкг×год/мл)
 
12–17 років (n = 62)
 6,80

(6,17; 7,50)
 103

(91,1; 116)
 
6–11 років (n = 68)
 10,3

(9,42; 11,2)
 153

(137, 170)
 
1–5 років (n = 38)
 11,6

(10,4; 12,9)
 162

(139, 187)

Клінічні характеристики

Показання.

  • Лікування пацієнтів із хронічною імунною (ідіопатичною) тромбоцитопенічною пурпурою, які не піддаються лікуванню іншими лікарськими засобами (наприклад, кортикостероїдами, імуноглобулінами).
  • Лікування тромбоцитопенії у дорослих пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С (ВГС), якщо ступінь тромбоцитопенії є головним чинником, що заважає розпочати або обмежує можливість продовжувати оптимальну терапію на основі інтерферону.
  • Лікування дорослих пацієнтів з набутою апластичною анемією тяжкого ступеня (ТАА), які не піддавалися попередній імуносупресивній терапії або важко піддавалися попередньому лікуванню та не підходять для трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Протипоказання.

  • Гіперчутливість до ельтромбопагу або будь-якого іншого компонента препарату. 


Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Вплив ельтромбопагу на інші лікарські засоби

Інгібітори ГМГ-КоА (гідроксиметилглютарил-коензим А) редуктази

Дослідження in vitro продемонструвало, що ельтромбопаг не є субстратом для транспортних поліпептидів органічних аніонів (OATP1B1 – organic anion transporter polypeptide), але є інгібітором цих транспортерів. Дослідження in vitro також продемонструвало, що ельтромбопаг є субстратом та інгібітором BCRP. Прийом ельтромбопагу 75 мг один раз на добу протягом 5 днів з разовою дозою 10 мг субстрату OATP1B1 і BCRP розувастатину 39 здоровими дорослими добровольцями призвело до збільшення Cmax розувастатину плазми на 103%  і AUC0-∞ на 55%. В клінічних дослідженнях з ельтромбопагом будо рекомендовано зменшити дозу розувастатину на 50 %. Також слід очікувати взаємодії з іншими інгібіторами ГМГ-КоА-редуктази, у тому числі аторвастатином, флувастатином, ловастатином, правастатином і симвастатином. При сумісному застосуванні з ельтромбопагом слід зменшувати дози статинів та ретельно контролювати побічні реакції, спричинені статинами.

Субстрати OATP1B1 та BCRP 

Застосовувати ельтромбопаг разом з іншими субстратами OATP1B1 (наприклад з метотрексатом) та BCRP (наприклад з топотеканом та метотрексатом) слід з обережністю.

Субстрати цитохрому Р450

Дослідження з використанням печінкових мікросом людини показали, що ельтромбопаг (у дозі до 100 µМ) in vitro не гальмує CYP450 ензими 1А2, 2А6, 2C19, 2D6, 2E1, 4A4/5 та 4A9/11 та гальмує CYP2C8 та CYP2C9, якщо при вимірюванні використовувати паклітаксел та диклофенак як тестові субстрати. Застосування 75 мг ельтромбопагу 24 здоровим чоловікам-добровольцям не гальмувало або індукувало метаболізм тестових субстратів для 1А2 (кофеїну), 2С19 (омепразолу), 2С9 (флурбіпрофену) або 3А4 (мідазоламу). При сумісному застосуванні ельтромбопагу та субстратів СYP450 клінічно значущої взаємодії не очікується.

Інгібітори протеази ВГС

 Коригування дози не потрібне, якщо ельтромбопаг застосовують сумісно з телапревіром або боцепревіром. Сумісне застосування разової дози ельтромбопагу 200 мг з 750 мг телапревіру кожні 8 годин не змінює концентрації телапревіру в плазмі.

Спільне призначення разової дози ельтромбопагу 200 мг з 800 мг боцепревіру кожні 8 годин не змінює AUC(0-t), але збільшує Cmax на 20% і знижує Cmin на 32%. Клінічну значущість зниження Cmin не було встановлено, рекомендується ретельний клінічний і лабораторний контроль супресії ВГС.

Вплив інших лікарських засобів на ельтромбопаг

Циклоспорин

Дослідження in vitro показали, що ельтромбопаг є субстратом та інгібітором білка резистентності раку молочної залози. Зниження впливу ельтромбопагу спостерігалося при сумісному застосуванні 200 мг та 600 мг циклоспорину (інгібітору BCRP). Коригування дози ельтромбопагу під час лікування здійснюється на підставі кількості тромбоцитів пацієнта. Кількість тромбоцитів слід контролювати принаймні раз на тиждень протягом 2 – 3 тижнів після призначення спільного застосування ельтромбопагу з циклоспорином. Може потребуватися збільшення дози ельтромбопагу відповідно до кількості тромбоцитів.

Полівалентні катіони (хелатне сполучення)

Ельтромбопаг вступає у хелатне сполучення з полівалентними катіонами, такими як алюміній, кальцій, залізо, магній, селен та цинк. Призначення ельтромбопагу разовою дозою 75 мг з полівалентним антацидом, що містить катіони (1524 мг гідроксиду алюмінію і 1425 мг карбонату магнію), зменшило AUC0-¥ ельтромбопагу в плазмі крові на 70% і Cmax на 70%. Антациди, молочні продукти та інші речовини, що містять полівалентні катіони, такі як мінеральні добавки, слід приймати щонайменше за 2 години до або через 4 години після застосування ельтромбопагу, щоб запобігти значному зменшенню абсорбції ельтромбопагу за рахунок хелатного сполучення.

Взаємодія з їжею

Прийом однієї дози Револаду 50 мг разом зі стандартним висококалорійним сніданком  з високим вмістом жиру, що включає молочні продукти, зменшує плазмову концентрацію ельтромбопагу AUC0 на 59 % та максимальну концентрацію Сmax – на 65 %. Їжа з низьким вмістом кальцію (менше 50 мг кальцію), включаючи фрукти, пісну шинку, яловичину та неконцентрований (без добавок кальцію, магнію та заліза) фруктовий сік, неконцентроване соєве молоко та хлібні злаки, суттєво не впливає на плазмову концентрацію ельтромбопагу незалежно від вмісту жиру та калорій. 

Лопінавір/ритонавір

Сумісне застосування ельтромбопагу із лопінавіром/ритонавіром (ЛПВ/РТВ)  може зменшувати концентрацію ельтромбопагу. Дослідження, проведене за участю 40 здорових добровольців, показало, що сумісне призначення єдиної дози ельтромбопагу 100 мг з ЛПВ/РТВ 400/100 мг двічі на добу призвело до зниження AUC(0- ¥) ельтромбопагу плазми крові на 17%. Тому застосовувати ельтромбопаг разом з лопінавіром/ритонавіром слід з обережністю. Для правильного визначення дози ельтромбопагу необхідно ретельно перевіряти кількість тромбоцитів у разі супутнього початку або припинення лікування лопінавіром/ритонавіром.

Інгібітори та індуктори CYP1A2 і CYP2C8 

Ельтромбопаг метаболізується кількома шляхами, включаючи CYP1A2, CYP2C8, UGT1A1 і UGT1A3. Лікарські засоби, які впливають на інгібування або індукцію одного ферменту, навряд чи можуть виявляти істотний вплив на концентрації ельтромбопагу в плазмі; тоді як лікарські засоби, які впливають на інгібування або індукцію кількох ферментів, мають потенціал для збільшення (наприклад флувоксамін) або зменшення (наприклад рифампіцин) концентрацій ельтромбопагу.

Інгібітори протеази ВГС

Результати дослідження взаємодії фармакокінетики  двох лікарських засобів показують, що сумісне введення з однією дозою ельтромбопагу 200 мг повторних доз боцепревіру  800 мг кожні 8 годин або телапревіру 750 мг кожні 8 годин не змінює концентрацій ельтромбопагу в плазмі клінічно значущою мірою.

Лікарські засоби для лікування ІТП

Лікарські засоби, що застосовуються у поєднанні з ельтромбопагом в клінічних дослідженнях для лікування ІТП, включають кортикостероїди, даназол та/або азатіоприн, внутрішньовенне введення імуноглобуліну та анти-D-імуноглобуліну. При сумісному застосуванні ельтромбопагу з іншими лікарськими засобами для лікування ІТП слід контролювати кількість тромбоцитів, щоб утримувати її у межах рекомендованого діапазону (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Особливості застосування.

У хворих на хронічний
ВГС з тромбоцитопенією та хронічним захворюванням печінки
пізньої стадії існує підвищений ризик розвитку побічних реакцій, у тому числі
потенційно летальної печінкової недостатності та тромбоемболічних ускладнень.
Підвищений ризик визначається за низьким рівнем альбуміну ≤ 35 г/л або при
значенні показника моделі термінальної стадії захворювання печінки (MELD) ≥ 10
під час лікування ельтромбопагом у поєднанні з терапією інтерфероном. Крім того,
переваги лікування з точки зору досягнення стійкої вірусологічної відповіді
(СВВ) в порівнянні з плацебо у цих пацієнтів були незначними (особливо у
пацієнтів з базовим рівнем альбуміну ≤35 г/л). Лікування ельтромбопагом цих
хворих повинні розпочинати лише лікарі, що мають досвід ведення пацієнтів з
хронічним ВГС на пізній стадії, і тільки тоді, коли є
ризик розвитку тромбоцитопенії або підтримка противірусної терапії вимагає
втручання. Якщо лікування є клінічно обумовленим, потрібен ретельний моніторинг
стану цих хворих.

Взаємодія з
противірусними лікарськими засобами прямої дії

Безпека та
ефективність комбінації ельтромбопагу з противірусними лікарськими засобами
прямої дії, затвердженими для лікування хронічного гепатиту С, на даний час не
встановлена.

Ризик гепатотоксичності.

Застосування ельтромбопагу може спричиняти
порушення функції печінки
і
виявляти серйозний токсичний вплив на печінку, що може бути небезпечним для
життя. Під час клінічних
досліджень лікування ІТП із застосуванням ельтромбопагу за участю пацієнтів
спостерігалося підвищення рівня аланінамінотрансферази (АЛТ),
аспартатамінотрансферази (АСТ) та непрямого білірубіну (див. розділ «Побічні
реакції»).

Ці порушення були легкими (ступінь 1-2), мали
оборотний характер та не супроводжувалися клінічно значущими симптомами, які б
свідчили про порушення функції печінки. Серед учасників 3 плацебо-контрольованих
досліджень лікування ІТП у 1 пацієнта групи
плацебо і 1 пацієнта групи ельтромбопагу розвинулась печінкова недостатність 4
ступеня. У двох плацебо-контрольованих дослідженнях лікування дітей з ІТП рівні АЛТ,
більш ніж у 3 рази вищі за верхню межу норми (ВМН), були встановлені у 4,7 % та
0 % пацієнтів з груп ельтромбопагу та плацебо відповідно.

У двох контрольованих клінічних дослідженнях у
тромбоцитопенічних хворих з ВГС рівні АСТ та АЛТ, більш ніж у 3 рази вищі за
ВМН, були встановлені у 34 % та 38 % пацієнтів з груп ельтромбопагу та плацебо
відповідно. Застосування ельтромбопагу разом із пегінтерфероном/рибофлавіном
пов’язано з непрямою гіпербілірубінемією. Рівень загального білірубіну ≥ 1,5 х
ВМН було встановлено у 76 % та 50 % пацієнтів з груп ельтромбопагу та плацебо
відповідно.

Слід вимірювати рівні
сироваткових АЛТ, АСТ та білірубіну перед початком лікування ельтромбопагом,
кожні 2 тижні під час корекції дози та щомісячно після стабілізації дозового
режиму. Ельтромбопаг є інгібітором UGT1A1 і OATP1B1, що може призвести до
розвитку непрямої гіпербілірубінемії. Якщо білірубін підвищений, слід проводити
контроль прямого та непрямого білірубіну. При появі змін у печінкових тестах
необхідно провести повторне визначення протягом 3-5 днів. Якщо порушення
підтвердяться, потрібно
контролювати рівень печінкових ферментів до їх нормалізації або стабілізації.
Припиняти лікування ельтромбопагом слід при підвищенні рівня АЛТ (³3 × ВМН у
пацієнтів з нормальною функцією печінки або ≥3 × вихідного рівня чи >5 × ВМН,
залежно від того, яке значення є нижчим, у пацієнтів з підвищеними рівнями
трансаміназ перед лікуванням), а також при:

— прогресуванні процесу;

— персистенції процесу ≥ 4 тижнів;

— супутньому підвищенні рівня прямого
білірубіну;

— появі супутніх клінічних симптомів порушення
функції печінки або ознак печінкової декомпенсації.

Ельтромбопаг пацієнтам із захворюваннями печінки
слід призначати з обережністю. Пацієнтам з ІТП та ураженням печінки лікування
ельтромбопагом слід починати зі зниженої дози. При призначенні пацієнтам з
порушенням функції печінки необхідний ретельний моніторинг (див. розділ «Спосіб
застосування та дози»).

Печінкова
недостатність (при застосуванні разом з
інтерфероном).

Печінкова недостатність у пацієнтів з хронічним ВГС: слід ретельно
контролювати стан пацієнтів з низьким рівнем альбуміну (≤ 35 г/л) або при
початковому значенні показника моделі термінальної стадії захворювання печінки
(MELD) ≥10.

У пацієнтів з ВГС та цирозом
печінки при застосуванні альфа-інтерферону
можливий ризик печінкової
декомпенсації. В 2 контрольованих клінічних дослідженнях у пацієнтів з ВГС та тромбоцитопенією про
ознаки печінкової недостатності
(асцит, печінкову
енцефалопатію, кровотечу з варикозно розширених вен, спонтанний бактеріальний
перитоніт) повідомлялося частіше в групі
ельтромбопагу (11 %), ніж у групі
плацебо (6 %). Пацієнти з низьким рівнем альбуміну (

Тромботичні/тромбоемболічні
ускладнення.

Під час контрольованих
досліджень за участю пацієнтів з тромбоцитопенією, хворих на ВГС, які отримували
терапію інтерфероном (n = 1439), у 38 з 955 пацієнтів (4 %), які отримували
ельтромбопаг, і у 6 з 484 (1 %) пацієнтів групі плацебо розвинулись
тромбоемболічні ускладнення (ТЕУ). Зазначені тромботичні/тромбоемболічні
ускладнення включали як венозні, так і артеріальні події. Більшість ТЕУ були
несерйозними і були усунуті до кінця дослідження. Тромбоз портальної вени є
найбільш поширеним TEУ в обох групах лікування (2 % пацієнтів, які отримували
ельтромбопаг, проти

Було встановлено, що
ризик ТЕУ збільшується у пацієнтів з хронічною печінковою недостатністю (ХПН)
при призначенні ельтромбопагу дозою 75 мг 1 раз на добу протягом двох тижнів при
підготовці до інвазивних процедур. У 6 з 143 (4 %) дорослих пацієнтів з ХПН, які
отримували ельтромбопаг, розвинулися ТЕУ (всі у системі портальної вени), у
групі плацебо ТЕУ розвинулися у 2 з 145 (1 %) пацієнтів (одна подія в системі
портальної вени і один інфаркт міокарда). У 5 з 6 пацієнтів, що одержували
ельтромбопаг, розвинулися тромботичні ускладнення при кількості тромбоцитів >
200000/мкл протягом     30 днів з моменту
прийому останньої дози. Ельтромбопаг не показаний для лікування тромбоцитопенії
у пацієнтів з хронічною печінковою недостатністю в рамках підготовки до
інвазивних процедур.

За даними клінічних досліджень з ельтромбопагом у
хворих з ІТП, випадки тромбоемболій спостерігалися при низькому та нормальному
рівні тромбоцитів. З обережністю слід призначати ельтромбопаг пацієнтам з
факторами ризику виникнення тромбоемболії, включаючи спадкові (наприклад фактор
V Лейдена) або набуті фактори ризику (наприклад дефіцит антитромбіну ІІІ,
антифосфоліпідний синдром), літний вік, тривалий період іммобілізації, злоякісні
новоутворення, контрацептиви та гормональну замісну терапію, хірургічні
втручання/травми, ожиріння, паління. 
Рівень тромбоцитів слід постійно контролювати та у разі його зростання
більше необхідного рівня потрібно вирішувати питання про зменшення дози або
припинення лікування ельтромбопагом (див. розділ «Спосіб застосування та
дози»).  Завжди потрібно зважати на
баланс ризик/користь при лікуванні пацієнтів із ризиком виникнення ТЕУ будь-якої
етіології.

Ельтромбопаг не слід
застосовувати для лікування пацієнтів із помірною та тяжкою печінковою
недостатністю (за шкалою Чайлда – П’ю ≥ 5), якщо потенційна користь від
застосування не буде переважати ризик тромбозу портальних вен. Якщо прийнято
рішення про необхідність застосування препарату, ельтромбопаг для лікування
хворих з ІТП та печінковою недостатністю слід призначати з обережністю (див.
розділи «Спосіб застосування та дози» і «Побічні
реакції»).

Кровотечі після припинення лікування
ельтромбопагом.

Після припинення лікування ельтромбопагом у
пацієнтів з ІТП може повторно виникнути тромбоцитопенія. У більшості пацієнтів
після припинення лікування Револадом кількість тромбоцитів повертається до
початкового рівня протягом 2 тижнів, що збільшує ризик виникнення кровотеч і у
деяких випадках спричиняє кровотечі. Цей ризик підвищується, якщо лікування
ельтромбопагом припиняється на тлі застосування антикоагулянтів або
антитромбоцитарних засобів. У разі припинення терапії ельтромбопагом лікування
ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури рекомендується відновити згідно з
існуючими клінічними рекомендаціями. Як додаткові заходи можна припинити
антикоагулянтну та/або антитромбоцитарну терапію, переглянути антикоагуляційну
або тромбоцитарну підтримку. Кількість тромбоцитів слід перевіряти щотижня
протягом 4 тижнів після припинення лікування ельтромбопагом.

У клінічних
дослідженнях пацієнтів, хворих на ВГС, після припинення прийому пегінтерферону,
рибавірину та ельтромбопагу повідомлялось про вищий рівень виникнення
шлунково-кишкових кровотеч, в тому числі тяжких і летальних. Після припинення
терапії пацієнтів потрібно контролювати на наявність будь-яких симптомів
шлунково-кишкової кровотечі.

Кістково-мозкове формування ретикуліну та ризик
кістково-мозкового фіброзу.

Ельтромбопаг може збільшувати ризик появи або
підвищеного утворення ретикулінових волокон у кістковому мозку. Значення цього,
як і при застосуванні інших агоністів тромбопоетинових рецепторів, ще не
встановлено.

Перед початком лікування ельтромбопагом слід
ретельно вивчити мазок периферичної крові для визначення початкового рівня
морфологічних порушень клітин крові. Після встановлення стабільного режиму
дозування ельтромбопагу щомісяця потрібно робити повний аналіз крові із
підрахунком лейкоцитарної формули. У разі появи незрілих або диспластичних
клітин необхідно проаналізувати мазок периферичної крові щодо виявлення нових
або поглиблення вже існуючих морфологічних порушень (наприклад розривів та появи
ядер в еритроцитах, незрілих лейкоцитів) або цитопеній. Якщо у хворого
з’являються нові або поглиблюються уже існуючі морфологічні порушення або
виникає цитопенія, лікування ельтромбопагом слід припинити і вирішити питання
про проведення біопсії кісткового мозку, включаючи фарбування мазка для
визначення фіброзу.

Злоякісні новоутворення та їх
прогресування.

Агоністи тромбопоетинових рецепторів є факторами
росту, що спричиняють розвиток клітин-попередників тромбопоезу, їх
диференціювання та продукцію тромбоцитів. Тромбопоетинові рецептори
представлені, головним чином, на поверхні клітин мієлоїдного походження.
Стосовно агоністів тромбопоетинових рецепторів існує теоретичне припущення, що
вони можуть стимулювати прогресію існуючих гематопоетичних новоутворень, таких
як мієлодиспластичний синдром (МДС).

У клінічних
дослідженнях застосування агоністів тромбопоетинових рецепторів у пацієнтів з
МДС фіксувались випадки транзиторного збільшення кількості бластних клітин і
прогресування МДС до гострого мієлоїдного лейкозу (ГМЛ).

Діагноз ІТП або ТАА у
дорослих і літніх пацієнтів повинен бути підтверджений шляхом виключення інших
нозологій, що розвиваються з тромбоцитопенією, зокрема слід виключити діагноз
МДС. Слід розглянути можливість виконання аспірації кісткового мозку та біопсії
протягом перебігу захворювання та лікування, особливо у пацієнтів віком від 60
років, які мають системні симптоми аномалій, такі як зростання кількості
периферичних бластних клітин.

Ефективність
та безпеку застосування ельтромбопагу для лікування інших тромбоцитопенічних
станів, включаючи МДС або тромбоцитопенію, індуковані  хіміотерапією, не встановлено. Ельтромбопаг
слід застосовувати лише  за затвердженими
показаннями і не слід застосовувати для лікування тромбоцитопенії, викликаної
МДС, або будь-якої іншої причини тромбоцитопенії.

Цитогенетичні
дефекти та прогресування до МДС/ГМЛ у пацієнтів з ТАА.

Відомо, що у пацієнтів з ТАА
виникають цитогенетичні дефекти. Невідомо, чи ельтромбопаг підвищує ризик
цитогенетичних дефектів у пацієнтів з ТАА. У клінічному випробуванні фази II
ельтромбопагу за участю пацієнтів з ТАА виникнення нових цитогенетичних
патологій спостерігалось у 19% пацієнтів [8/43 (у 5 з яких були зміни в
хромосомі 7)]. Медіана часу до появи цитогенетичної патології дорівнювала 2,9
місяця.

У клінічних випробуваннях
ельтромбопагу за участю пацієнтів з ТАА 4% пацієнтів (5/133) був поставлений
діагноз МДС. Медіана часу до постановки діагнозу становила 3 місяці з початку
лікування ельтромбопагом.

Для пацієнтів
з ТАА, які не піддавалися або важко піддавалися попередній імуносупресивній
терапії, рекомендоване проведення обстеження кісткового мозку з цитогенетичними
дослідженнями перед тим, як починати прийом ельтромбопагу, а потім на 3 та на
6 місяці лікування. Якщо будуть виявлені нові цитогенетичні дефекти, слід
оцінити доцільність продовження лікування ельтромбопагом.

Катаракта та інші зміни з боку органів
зору

За даними токсикологічних досліджень на тваринах,
при застосуванні ельтромбопагу спостерігалися випадки виникнення катаракти.
У
контрольованих дослідженнях у пацієнтів з ВГС і тромбоцитопенією (n = 1439), які
отримували терапію інтерфероном, прогресування вже існуючої катаракти або вперше
виявлені випадки катаракти склали 8 % у групі ельтромбопагу і 5 % у групі
плацебо. Крововиливи в сітківку, переважно класу 1 або 2, були зареєстровані у
пацієнтів з ВГС, які отримували інтерферон, рибавірин і ельтромбопаг (2 % у
групі ельтромбопагу і 2 % у групі плацебо). Крововиливи спостерігались на
поверхні сітківки (преретинальні), під сітківкою (субретинальні) або в тканини
сітківки. Рекомендується регулярне офтальмологічне спостереження за  пацієнтами, в тому числі з метою виявлення катаракти.

Подовження інтервалу QT /
QTc.

Дослідження інтервалу QTc у здорових добровольців,
які отримували по 150 мг ельтромбопагу на добу, не показали клінічно значущого
впливу на реполяризацію серця. Про подовження інтервалу QTc повідомляється в
клінічних випробуваннях за участю пацієнтів з ІТП і у пацієнтів з ВГС та
тромбоцитопенією. Клінічне значення цих випадків подовження QTc
невідоме.

Зниження терапевтичного ефекту лікування
ельтромбопагом.

У разі зниження терапевтичного ефекту лікування
або неможливості підтримувати відповідь тромбоцитів на лікування ельтромбопагом
у межах рекомендованих доз слід шукати причинні фактори, включаючи підвищення
вмісту ретикулінових волокон у кістковому мозку. 

Діти

Зазначені
особливості застосування ельтромбопагу для лікування ІТП необхідно враховувати у
разі призначення препарату дітям.

Вплив на показники
лабораторних аналізів

Ельтромбопаг
має сильно забарвлений, отже може впливати на деякі показники лабораторних
аналізів. У пацієнтів, які отримували Револадтм, спостерігались зміна
кольору сироватки та вплив на рівні загального білірубіну та креатиніну. Якщо
результати лабораторних аналізів та клінічні спостереження не узгоджуються між
собою, для визначення валідності результатів можна виконати повторні аналізи з
використанням іншого методу.

Застосування у період вагітності або годування
груддю.

Вагітність

Немає достатніх даних щодо застосування
ельтромбопагу вагітним. За даними досліджень на тваринах була виявлена
репродуктивна токсичність лікарського засобу. Потенційний ризик для людини
невідомий.

Револад не рекомендується застосовувати у період
вагітності.

Жінки репродуктивного
віку/
контрацепція у чоловіків та жінок

Револад не рекомендується для лікування жінок
репродуктивного віку, які не користуються засобами контрацепції.

Годування груддю

Невідомо, чи проникає ельтромбопаг або його
метаболіти у грудне молоко людини. За даними досліджень на тваринах,
ельтромбопаг проникає у грудне молоко, тому не можна виключити ризик для
немовляти. Слід вирішити питання про припинення годування груддю або утримання
від лікування Револадом, зважаючи на очікувану користь від лікування для матері
та потенційний ризик для дитини.

Фертильність

Репродуктивна функція самок і самців щурів при
застосуванні їм доз препарату,  порівнянних з дозами ельтромбопагу для людини,
не зазнала впливу. Однак ризик для людини не може бути повністю
виключений.

Здатність впливати на швидкість реакції при
керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Ельтромбопаг чинить незначний вплив на швидкість
реакції при керуванні автотранспортом або під час роботи з іншими механізмами.
Клінічний стан пацієнта і профіль побічних реакцій ельтромбопагу, у тому числі
запаморочення і відсутність пильності, слід мати на увазі при розгляді здатності
пацієнта виконувати завдання, які вимагають концентрації уваги та швидкості
психомоторних реакцій.

Спосіб застосування та
дози.

Лікування ельтромбопагом потрібно починати та
проводити під наглядом лікаря, який має досвід лікування гематологічних
захворювань або хронічного гепатиту С та його ускладнень.

Режим дозування є індивідуальним і базується на
кількості тромбоцитів у кожного пацієнта. Метою лікування ельтромбопагом є не
нормалізація кількості тромбоцитів.

Лікування пацієнтів із хронічною ідіопатичною
тромбоцитопенічною пурпурою (ІТП).

Для досягнення та підтримки кількості тромбоцитів
≥ 50000/мкл необхідно застосовувати мінімальну ефективну дозу ельтромбопагу.
Коригування дози базується на зміні кількості тромбоцитів. Не слід
використовувати ельтромбопаг для нормалізації кількості тромбоцитів. У клінічних дослідженнях збільшення кількості
тромбоцитів спостерігалося впродовж 1-2 тижнів після початку терапії
ельтромбопагом і зменшення їх кількості спостерігалося впродовж 1-2 тижнів після
припинення застосування препарату.

Дорослі
пацієнти та діти віком від 6 до 17 років

Рекомендована початкова
доза ельтромбопагу – 50 мг 1 раз на добу. Лікування пацієнтів східноазійського
походження слід розпочинати зі зменшеної дози – 25 мг 1 раз на
добу.

Діти
віком від 1 до 5 років

Рекомендована
початкова доза ельтромбопагу – 25 мг 1 раз на добу.

Моніторинг та
коригування дозування.

Після початку лікування ельтромбопагом дозу
потрібно коригувати так, щоб досягнути рівня тромбоцитів ≥ 50000/мкл та
підтримувати його для зменшення ризику виникнення кровотеч. Не слід перевищувати
дозу 75 мг на добу.

В ході лікування ельтромбопагом необхідно
регулярно контролювати печінкові функціональні тести і гематологічні показники
та коригувати дозу ельтромбопагу, базуючись на рівні тромбоцитів, як наведено у
таблиці 3. Розгорнутий аналіз крові, включаючи підрахунок кількості тромбоцитів
та мазок периферичної крові, потрібно проводити щотижня до встановлення сталого
рівня тромбоцитів (≥ 50000/мкл щонайменше впродовж 4 тижнів). Після цього
розгорнутий аналіз крові проводиться щомісяця.

Застосовується найменша ефективна доза препарату
для підтримки необхідного рівня тромбоцитів.

Ельтромбопаг можна застосовувати додатково до
інших лікарських засобів для лікування ІТП. Відповідно до клінічного стану слід
коригувати дозу супутніх лікарських засобів для лікування ІТП з метою уникнення
надмірного збільшення кількості тромбоцитів в ході лікування ельтромбопагом.

Перед кожним новим коригуванням дози слід зачекати
щонайменше 2 тижні після попереднього коригування дози для того, щоб побачити
відповідь тромбоцитів пацієнта на лікування.

Стандартною кількістю ельтромбопагу для збільшення
або зменшення добової дози є 25 мг на добу.

Припинення лікування.

Застосування ельтромбопагу слід припинити, якщо
рівень тромбоцитів не підвищився до рівня, достатнього для  уникнення клінічно значущої кровотечі, після 4
тижнів лікування ельтромбопагом у дозі 75 мг 1 раз на
добу.

Періодично потрібно проводити клінічне обстеження
пацієнта та приймати рішення про продовження лікування на індивідуальній основі.
У пацієнтів з інтактною селезінкою слід оцінити можливість проведення
спленектомії. Після припинення лікування можлива повторна поява
тромбоцитопенії.

Лікування тромбоцитопенії у дорослих пацієнтів із
хронічним ВГС.

При застосуванні ельтромбопагу у комбінації з
противірусними препаратами слід звернутися до інструкції з медичного
застосування цих препаратів.

У клінічних дослідженнях збільшення кількості
тромбоцитів загалом спостерігалося впродовж 1 тижня після початку лікування
ельтромбопагом. Метою лікування повинно бути досягнення мінімально необхідної
кількості тромбоцитів для початку противірусної терапії. В ході противірусної
терапії метою лікування повинна бути підтримка кількості тромбоцитів на рівні,
що попереджує ризик кровотеч, звичайно це 50000-75000/мкл. Рівня тромбоцитів
> 75000/мкл слід уникати. Застосовується найменша ефективна доза
ельтромбопагу для досягнення та підтримки кількості тромбоцитів, що необхідна
для початку та оптимізації противірусної терапії. Підбір доз базується на
відновленні кількості тромбоцитів.

Початкова доза.

Початкова доза препарату складає 25 мг 1 раз на
добу. Не потрібно змінювати дозу пацієнтам східноазійського походження або
пацієнтам із легким порушенням функції печінки.

Моніторинг та коригування
дози.

Дозу ельтромбопагу збільшують на 25 мг кожні 2
тижні до досягнення кількості тромбоцитів, оптимальної для початку противірусної
терапії. Кількість тромбоцитів слід перевіряти щотижня перед початком
противірусної терапії. На початку противірусної терапії кількість тромбоцитів
може зменшитись, тому відразу коригувати дозу не слід (див. таблицю 3).

В ході противірусної терапії слід коригувати дозу
ельтромбопагу таким чином, щоб уникнути зменшення дози пегінтерферону, оскільки
зменшення кількості тромбоцитів збільшує ризик кровотеч у пацієнтів (див.
таблицю 4). Кількість тромбоцитів слід контролювати щотижня до досягнення їх
стабільного рівня, зазвичай це 50000-75000/мкл.  У подальшому щомісяця необхідно проводити
моніторинг загального аналізу крові, включаючи кількість тромбоцитів та мазок
периферичної крові.

Слід розглянути можливість щодобового зменшення
дози на 25 мг, якщо кількість тромбоцитів перевищує необхідний рівень. Через 2
тижні слід оцінити ефект нової дози та прийняти рішення про подальшу корекцію
дози.

Не слід перевищувати дозу 100 мг на добу.

Припинення лікування.

Якщо після 2-тижневої терапії ельтромбопагом у
дозі 100 мг не було досягнуто необхідного рівня тромбоцитів для початку
противірусної терапії, застосування ельтромбопагу слід
припинити.

Терапію ельтромбопагом слід припинити, якщо
припиняється противірусна терапія. Надмірний рівень тромбоцитів або серйозні
порушення печінкових функціональних тестів також потребують припинення
лікування.

Апластична анемія тяжкого
ступеня.

Початкова доза.

Початкова доза ельтромбопагу становить
50 мг 1 раз на добу. Для пацієнтів
східноазійського походження прийом ельтромбопагу слід розпочинати з дози 25 мг 1
раз на добу. Лікування не слід розпочинати, якщо пацієнти мають встановлені
цитогенетичні дефекти хромосоми 7.

Моніторинг та коригування
дози.

Гематологічна відповідь потребує
титрування дози, зазвичай до 150 мг, і може зайняти до 16 тижнів з початку
прийому ельтромбопагу. Дозу ельтромбопагу слід коригувати з кроком 50 мг кожні
2 тижні для досягнення необхідної кількості тромбоцитів ≥ 50 000/мкл. Для
пацієнтів, що приймають 25 мг 1 раз на добу, дозу слід спочатку збільшити до
50 мг на добу, а вже потім збільшувати дозу на 50 мг. Дозу 150 мг на добу не
слід перевищувати. 

Коригування дози ельтромбопагу у пацієнтів
з апластичною анемією тяжкого ступеня

Поступове зниження
дози для пацієнтів з відповіддю за трьома показниками (рівні лейкоцитів,
еритроцитів та тромбоцитів).

Для
пацієнтів, що досягли відповіді за трьома показниками, включаючи відсутність
необхідності в трансфузіях, що триває принаймні 8 тижнів: доза ельтромбопагу
може бути знижена на 50 %.

Якщо
аналіз крові залишається стабільним через 8 тижнів при зниженій дозі, слід
припинити прийом ельтромбопагу і проводити моніторинг за результатами аналізу
крові. Якщо кількість тромбоцитів падає до 9/л, прийом
ельтромбопагу може бути відновлено в попередній ефективній дозі.

Припинення
лікування.

Якщо жодної
гематологічної відповіді не спостерігається через 16 тижнів терапії,
застосування ельтромбопагу слід припинити. Якщо не виявлено жодних нових
цитогенетичних дефектів, слід оцінити, чи доцільно продовжувати приймати
ельтромбопаг. Застосування ельтромбопагу слід припинити при надмірних змінах
кількості тромбоцитів (як зазначено у таблиці 4) або значних відхиленнях значень печінкових
проб від
нормальних.

Спеціальні
популяції.

Ниркова недостатність.

Змінювати дозу не потрібно. Лікування пацієнтів із
нирковою недостатністю слід здійснювати з обережністю та контролювати рівень
сироваткового креатиніну та/або проводити 
аналізи сечі.

Печінкова недостатність.

Ельтромбопаг не слід застосовувати для лікування
пацієнтів з ІТП і печінковою недостатністю (за шкалою Чайлда – П’ю ≥ 5), якщо
тільки очікувана користь від застосування не буде переважати визначеного ризику
портального венозного тромбозу (див. розділ «Особливості
застосування»).

Якщо застосування ельтромбопагу вважається
необхідним для лікування ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури, початкова доза
має становити 25 мг на добу. Збільшувати дозу ельтромбопагу пацієнтам із
печінковою недостатністю слід не раніше ніж через 3 тижні після початку
терапії.

Для пацієнтів з хронічним ВГС і печінковою
недостатністю (за шкалою Чайлда – П’ю ≤ 6) дозу змінювати не потрібно. Пацієнтам
із хронічним ВГС і пацієнтам з апластичною анемією тяжкого ступеня та печінковою
недостатністю слід починати лікування ельтромбопагом у дозі 25 мг 1 раз на
добу.  Збільшувати дозу ельтромбопагу
пацієнтам із печінковою недостатністю слід не раніше ніж через 2 тижні після
початку терапії.

Було встановлено підвищення ризику побічних
ефектів, включаючи печінкову декомпенсацію та тромбоемболічні ускладнення, у
пацієнтів із хронічними захворюваннями печінки при лікуванні ельтромбопагом у
період підготовки до інвазивного втручання або протягом лікування хворих на ВГС
в ході противірусної терапії (див. розділи «Особливості застосування» та
«Побічні реакції»).

Пацієнти літнього віку.

Дані щодо застосування ельтромбопагу для лікування
пацієнтів з ІТП  віком від 65 років  обмежені та немає клінічного досвіду
застосування препарату пацієнтами з ІТП віком від   85 років. Загалом, за даними клінічних
досліджень ельтромбопагу, суттєвої різниці у безпеці застосування препарату
пацієнтам віком до 65 років і старше 65 років не встановлено. За даними інших
клінічних спостережень не було виявлено відмінностей у терапевтичному ефекті між
пацієнтами літнього віку та молодшими пацієнтами, але не слід виключати
можливості більшої чутливості у деяких пацієнтів літнього
віку.

Дані щодо застосування ельтромбопагу для лікування
пацієнтів із ВГС  віком від 75 років
обмежені. Цим пацієнтам препарат слід призначати з обережністю (див. розділ
«Особливості застосування»).

Пацієнти східноазійського
походження.

Для вихідців із країн Східної Азії
(китайців, японців, тайванців, таїландців, корейців), включаючи пацієнтів з
печінковою недостатністю, початкова доза ельтромбопагу має становити 25 мг 1 раз
на добу (див. розділ «Фармакокінетика»).

Необхідно
контролювати кількість тромбоцитів та керуватися стандартними критеріями для
подальшої модифікації доз.

Діти.

Револад,
таблетки вкриті плівковою оболонкою, не рекомендується для лікування дітей віком
до 1 року з хронічною ІТП у
зв’язку з недостатністю даних щодо ефективності та безпеки препарату.

Даних щодо
ефективності та безпеки
ельтромбопагу для дітей та підлітків (

Передозування.

Симптоми.

Під час клінічних досліджень за участю хворих на
ІТП спостерігався один випадок передозування, коли хворий прийняв 5000 мг
ельтромбопагу. Повідомлення про побічну реакцію включали помірне висипання,
транзиторну брадикардію, стомленість та підвищення рівня трансаміназ. Рівень
печінкових ферментів, що вимірювався між 2-м та 18-м днем після передозування,
підвищився у 1,6 рази вище верхньої межі норми для АСТ, у 3,9 рази – для АЛТ та
у 2,4 рази – для загального білірубіну. Кількість тромбоцитів становила
672 000/мкл на 18-й день після передозування, максимальний рівень тромбоцитів
становив 929 000/мкл. Усі побічні реакції минули після лікування без
ускладнень.

Лікування.

У результаті передозування кількість тромбоцитів
може надмірно зрости і спричинити тромботичні/тромбоемболічні ускладнення. При
передозуванні слід прийняти перорально препарати металів, що містять катіони,
такі як кальцій, алюміній або магній, для утворення хелатних комбінацій з
ельтромбопагом та обмеження його абсорбції. Слід ретельно контролювати рівень
тромбоцитів. Повторно ініціювати лікування ельтромбопагом можна згідно з
наведеними рекомендаціями (див. розділ «Спосіб застосування та
дози»).

Оскільки ельтромбопаг не виводиться нирками у
значній кількості і великою мірою зв’язується з білками плазми, гемодіаліз не
буде ефективним методом елімінації ельтромбопагу.

Побічні реакції.

Під час проведення 4 контрольованих та 2
неконтрольованих клінічних досліджень 530  дорослих пацієнтів з ІТП отримували
ельтромбопаг. Середня тривалість впливу ельтромбопагу становила 260 днів.
Найбільш серйозними побічними реакціями були гепатотоксичність та тромботичні/тромбоемболічні
ускладнення. Найбільш часті
побічні реакції, що виникали принаймні у 10 % пацієнтів, включали: головний
біль, анемію, знижений апетит, безсоння, кашель, нудоту, діарею, алопецію,
свербіж, міалгію, пірексію,
втому, грипоподібні захворювання, астенію, озноб та периферичні
набряки.

У 2 контрольованих клінічних дослідженнях
171 хронічний пацієнт дитячого віку з ІТП отримував ельтромбопаг. Середня
тривалість лікування становила 171 день. Профіль побічних
реакцій був порівнянним з тим, який спостерігався у дорослих, з деякими
додатковими побічними реакціями, відміченими знаком «♦» у переліку побічних
реакцій нижче. Найбільш частими побічними реакціями у дітей з ІТП віком від
1 року (≥ 3 % та більше, ніж в групі плацебо) були інфекції верхніх дихальних
шляхів, назофарингіт, кашель, діарея, пірексія, риніт, біль у животі, біль у
ротоглотці, зубний біль, висипання, підвищений рівень АСТ та
ринорея.

Під час 2 контрольованих
клінічних досліджень 955 пацієнтів з тромбоцитопенією та ВГС отримували
ельтромбопаг. Середня тривалість лікування становила
183 дні.

Найбільш серйозними побічними реакціями,
виявленими під час досліджень терапії ІТП або ВГС, були гепатотоксичність і
тромботичні/тромбоемболічні ускладнення.

Найбільш частими побічними реакціями (перенесеними
принаймні 10 % пацієнтів) будь-якого ступеня в дослідженнях лікування ІТП або
ВГС були головний біль, анемія, зниження апетиту, безсоння, кашель, нудота,
діарея, алопеція, свербіж, біль у м’язах, гіпертермія, втома, грипоподібні
захворювання, астенія, озноб і периферичні набряки.

Безпеку ельтромбопагу при апластичній
анемії тяжкого ступеня оцінювали під час проведення неконтрольованого відкритого
дослідження за участю 43 пацієнтів, в якому 12 пацієнтів (28 %) отримували
лікування протягом > 6 місяців, а 9 пацієнтів (21 %) отримували лікування
протягом > 1 року. Найбільш серйозними
побічними реакціями були фебрильна нейтропенія та сепсис/інфекція. Найбільш
часті побічні реакції, що виникали принаймні у 10 % пацієнтів, включали:
головний біль, запаморочення, безсоння, кашель, задишку, біль у ротоглотці,
ринорею, нудоту, діарею, біль у животі, збільшений рівень трансамінази, екхімоз,
артралгію, м’язові спазми, біль у кінцівках, втому,
фебрильну нейтропенію та пірексію.

Побічні реакції, про
які повідомлялося в дослідженнях за участю 550 дорослих пацієнтів та 107
пацієнтів дитячого віку з ІТП, 955 пацієнтів з ВГС, 43 пацієнтів з ТАА та
післяреєстраційних звітах, перелічені нижче за класифікацією MedDRA за
частотою виникнення: дуже
часто (³1/10), часто (³1/100 та

При лікуванні ІТП.

Інфекції та інвазії.

Дуже
часто: назофарингіт,
інфекції верхніх дихальних шляхів.

Часто: риніт.

Нечасто: фарингіти, інфекції сечовивідних шляхів,
грип, оральний герпес, пневмонія, синусит, тонзиліт, інфекції дихальних шляхів,
гінгівіт, шкірні інфекції.

Новоутворення доброякісні, злоякісні та
неідентифіковані (включаючи кісти та поліпи).

Нечасто: ректосигмоїдний
рак.

З боку системи крові та лімфатичної системи.

Нечасто: анемія, анізоцитоз, еозинофілія,
гемолітична анемія, лейкоцитоз, мієлоцитоз, тромбоцитопенія, підвищення рівня
гемоглобіну, збільшення рівня паличкоядерних нейтрофілів, зменшення рівня
гемоглобіну, наявність мієлоцитів, тромбоцитоз, зменшення рівня
лейкоцитів.

З боку імунної системи.

Нечасто: гіперчутливість.

З боку метаболізму.

Нечасто: анорексія, гіпокаліємія, зниження
апетиту, подагра, гіпокальціємія, підвищення рівня сечової кислоти в
крові.

З боку психіки.

Нечасто: порушення сну, депресія, апатія, зміни
настрою, плаксивість.

З боку нервової системи.

Часто: парестезії.

Нечасто: гіпестезія, сонливість, мігрень, тремор,
порушення балансу, дизестезія, геміпарез, мігрень з аурою, периферична
нейропатія, периферична сенсорна нейропатія, порушення мовлення, токсична
нейропатія, судинний головний біль.

З боку органів зору.

Часто: сухість очей.

Нечасто: нечіткість зору, лентикулярне помутніння,
астигматизм, кортикальна катаракта, біль в очах, підвищена сльозотеча,
ретинальні геморагії, ретинальна пігментна епітеліопатія, зниження гостроти
зору, погіршення зору, порушення тестів з гостроти зору, блефарит та сухий
кератокон’юнктивіт.

З боку органів слуху.

Нечасто: біль у вухах,
вертиго.

З боку серцево-судинної
системи.

Нечасто: тахікардія, гострий інфаркт міокарда,
кардіоваскулярні порушення, ціаноз, синусова тахікардія, подовження інтервалу QT
на електрокардіограмі, тромбоз глибоких вен, емболія, припливи жару,
тромбофлебіт поверхневих вен, почервоніння обличчя,
гематома.

З боку дихальної
системи.

Часто:
кашель,
біль у ротоглотці,
ринорея.

Нечасто: легенева емболія, інфаркт легенів,
неприємні відчуття у носовій порожнині, поява пухирців та біль у ротоглотці,
ускладнення з боку назальних синусів, синдром нічного
апное.

З боку шлунково-кишкового тракту.

Часто: нудота, діарея (дуже часто – у
дітей з ІТП), виразковий
стоматит, зубний біль.

Нечасто: сухість у роті, блювання, біль у животі,
глосодинія, кровотеча у ротовій порожнині, болісність живота, знебарвлення
випорожнень, здуття, харчове отруєння, часта дефекація, гематемезис, дискомфорт
у роті.

З боку печінки та жовчовивідних
шляхів.

Часто: збільшення рівня аланінамінотрансферази*,
аспартатамінотрансферази* та  білірубіну
крові, порушення функції печінки.

Нечасто: холестаз, ураження печінки, гепатит,
медикаментозне
ураження печінки

* Збільшення рівнів АЛТ та АСТ можуть виникати
одночасно, хоча і з меншою частотою.

З боку шкіри та підшкірної
тканини.

Часто: висипання, алопеція.

Нечасто: гіпергідроз, генералізований свербіж,
кропив’янка, дерматоз, петехії, холодний піт, еритема, меланоз, порушення
пігментації, знебарвлення шкіри, лущення шкіри.

З боку скелетно-м’язової системи та сполучної
тканини.

Часто: міалгія, судоми м’язів, біль у кістках,
біль у спині, скелетно-м’язовий біль.

Нечасто: м’язова слабкість.

З боку сечовидільної
системи.

Нечасто: ниркова недостатність, лейкоцитурія,
вовчаковий нефрит, ніктурія, протеїнурія, збільшення рівня сечовини та
креатиніну в крові, збільшення співвідношення протеїн/креатинін у
сечі.

З боку репродуктивної
системи.

Часто: менорагії.

Загальні порушення.

Часто:
пірексія.

Нечасто: біль у грудях, відчуття жару, геморагії у
місці пункції судин, астенія, відчуття тривожності, запалення ран, нездужання,
пірексія, відчуття стороннього тіла.

Лабораторні дані.

Нечасто: збільшення рівня альбуміну крові,
збільшення рівня лужної фосфатази крові, збільшення загального рівня білків,
зменшення рівня альбуміну крові, збільшення рівня рН сечі.

Травми, отруєння та ускладнення
процедур.

Нечасто: сонячні опіки.

Додаткові побічні
реакції, що спостерігалися в дослідженнях дітей (віком від 1 до 17
років).

При лікуванні ВГС (разом з противірусним
лікуванням інтерфероном та рибавірином).

Інфекції та інвазії.

Часто: інфекції сечовивідних шляхів, інфекції
верхніх дихальних шляхів, бронхіт, назофарингіт, грип, оральний герпес,
гастроентерит, фарингіт.

Новоутворення доброякісні, злоякісні та
неідентифіковані (включаючи кісти та поліпи).

Часто: злоякісні новоутворення
печінки.

З боку системи крові та лімфатичної системи.

Дуже часто: анемія.

Часто: лімфопенія, гемолітична
анемія.

З боку метаболізму та порушень
харчування.

Дуже часто: знижений апетит.

Часто: гіперглікемія, надмірна втрата маси
тіла.

З боку психіки.

Дуже часто: безсоння.

Часто: депресія, неспокій, порушення сну,
порушення свідомості, збудження.

З боку нервової системи.

Дуже часто: головний біль.

Часто: запаморочення, порушення уваги, зміна
смакових відчуттів, печінкова енцефалопатія, летаргія, порушення пам’яті,
парестезії.

З боку органів зору.

Часто: катаракта, ексудати сітківки, сухість очей,
жовтяниця очей, геморагії сітківки.

З боку органів слуху.

Часто: вертиго.

З боку серцево-судинної
системи.

Часто: посилене серцебиття.

З боку дихальної
системи.

Дуже часто: кашель.

Часто: задишка, біль у ротоглотці, задишка при
фізичному навантаженні, кашель з мокротою.

З боку шлунково-кишкового
тракту.

Дуже часто: нудота, діарея.

Часто: блювання, асцити, біль у животі, біль у
верхній частині живота, диспепсія, сухість у роті, запори, здуття живота, зубний
біль, стоматит, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, геморой, дискомфорт у
животі, гастрит, варикоз стравоходу, атрофічний стоматит, геморагії варикозного
стравоходу.    

З боку печінки та жовчовивідних
шляхів.

Часто: збільшення рівня білірубіну крові,
жовтяниця, тромбоз портальної вени, порушення функції печінки, медикаментозне
ураження печінки.

З боку шкіри та підшкірної
тканини.

Дуже часто: свербіж,
алопеція.

Часто: висипи, сухість шкіри, екзема, свербіж з
висипами, еритема, гіпергідроз, генералізований свербіж, нічні потовиділення,
ураження шкіри.

Невідомо: знебарвлення шкіри,
гіперпігментація.

З боку скелетно-м’язової системи та сполучної
тканини.

Дуже часто: біль у м’язах.

Часто: артралгія, судоми м’язів, біль у спині,
біль у кінцівках, скелетно-м’язовий біль, біль у кістках.

З боку сечовидільної
системи.

Нечасто: дизурія.

Загальні порушення.

Дуже часто: гіпертермія, втома, грипоподібні
захворювання, астенія, озноб, периферичний набряк.

Часто: дратівливість, біль, нездужання,
реакція у місті ін’єкції, біль у грудях не серцево-судинного
походження, набряк, висипи у місці ін’єкції, дискомфорт у грудях, свербіж у
місці ін’єкції.

Лабораторні дані.

Часто: збільшення рівня білірубіну крові, зниження
маси тіла, лейкопенія, зниження рівня гемоглобіну, нейтропенія, підвищений
міжнародний нормалізований індекс, подовжений час активованого парціального
тромбопластину, підвищений рівень глюкози крові, знижений рівень альбуміну
крові, подовження інтервалу QT на електрокардіограмі.

Популяція дослідження
ТАА.

Порушення
з боку системи крові та лімфатичної системи.

Часто: нейтропенія, інфаркт
селезінки.

Порушення з боку
обміну речовин та харчування.

Часто:
перенасиченість залізом, знижений апетит, гіпоглікемія, підвищений
апетит.

Порушення з боку
психіки.

Дуже часто: безсоння.

Часто: неспокій,
депресія.

Порушення з боку
нервової системи.

Дуже
часто: головний біль, запаморочення.

Часто: непритомність.

Порушення з боку
органів зору.

Часто: сухість очей, свербіж
очей, катаракта, жовтяниця
очей, нечіткість зору, погіршення зору, плаваючі помутніння в склистому
тілі.

Порушення з боку
дихальної системи, органів грудної клітки та
середостіння.

Дуже
часто: кашель, задишка, біль у
ротоглотці, ринорея.

Часто: носова кровотеча.

Порушення з боку
шлунково-кишкового тракту.

Дуже
часто: біль у животі, діарея,
нудота.

Часто: кровоточивість ясен, утворення пухирців на
слизовій оболонці рота, блювання, дискомфорт у животі, біль у животі, запор, здуття
живота, дисфагія, знебарвлення випорожнень, набряк язика, порушення моторики
шлунково-кишкового тракту, метеоризм.

Порушення з боку
печінки та жовчовивідних шляхів.

Дуже
часто: збільшений рівень
трансамінази.

Часто: збільшений рівень білірубіну крові
(гіпербілірубінемія), жовтяниця.

Невідомо:
медикаментозне ураження печінки*.

* Випадки
медикаментозного ураження печінки були зареєстровані у пацієнтів з ІТП та
ВГС.

Порушення з боку шкіри
та підшкірної тканини.

Дуже
часто: екхімозис.

Часто: петехія, висипання, свербіж, кропив’янка, лущення шкіри, макульозне висипання.

Невідомо: знебарвлення шкіри,
гіперпігментація.

Порушення з боку
скелетно-м’язової системи та сполучної тканини.

Дуже
часто: артралгія, м’язові спазми, біль
у кінцівках.

Часто: біль у спині, міалгія, біль у кістках.

Порушення з боку нирок та сечовивідних
шляхів.

Часто: хроматурія.

Загальні
порушення.

Дуже
часто: втома, фебрильна нейтропенія,
пірексія.

Часто: астенія, периферичний набряк,
озноб,
нездужання.

Лабораторні
дані.

Часто: підвищення рівня креатифосфокінази в
крові.

Опис деяких побічних
реакцій

Тромбоемболічні
ускладнення

У 3 контрольованих та 2 неконтрольованих клінічних
дослідженнях за участю 446 дорослих хворих із хронічною ІТП, які лікувались
ельтромбопагом, у 17 пацієнтів виникло загалом 19 тромбоемболічних ускладнень,
що включали (у порядку зменшення частоти виникнення) тромбоз глибоких вен (6),
легеневу емболію (6), гострий інфаркт міокарда (2), церебральний інфаркт (2),
емболію (1) (див. розділ «Особливості застосування»).

У плацебоконтрольованому клінічному дослідженні
(228 пацієнтів) після 2 тижнів лікування перед інвазійними процедурами у 6 з 143
(4 %) дорослих пацієнтів із хронічними хворобами печінки, які лікувались
ельтромбопагом, виникло 7 тромбоемболічних ускладнень у системі портальних вен
та у 2 з 145 (1 %) пацієнтів з плацебо-групи виникло 3 тромбоемболічні
ускладнення. У 5 з 6 пацієнтів, які лікувались ельтромбопагом, виникли
тромбоемболічні ускладнення при кількості тромбоцитів
>200000/мкл.

За винятком кількості тромбоцитів ≥200000/мкл, не
було визначено інших специфічних ризик-факторів пацієнтів, у яких виникали
тромбоемболічні ускладнення.

У контрольованих дослідженнях пацієнтів з
тромбоцитопенією, хворих на ВГС, які отримували терапію інтерфероном (n = 1439),
у 38 з 955 (4 %), які отримували ельтромбопаг, і 6 з 484 (1 %) пацієнтів групи
плацебо розвинулись тромбоемболічні ускладнення (ТЕУ). Зазначені
тромботичні/тромбоемболічні ускладнення включали як венозні, так і артеріальні
явища. Тромбоз портальної
вени є найбільш поширеним TEУ в обох групах лікування (2 % пацієнтів, які отримували ельтромбопаг, проти

Печінкова недостатність (при застосуванні
з інтерфероном)

Хворі на ВГС з цирозом печінки при отриманні
терапії альфа-інтерфероном мають ризик розвитку печінкової декомпенсації. У 2
контрольованих клінічних дослідженнях за участю пацієнтів з тромбоцитопенією і
ВГС про ознаки печінкової декомпенсації (асцит, печінкову енцефалопатію,
кровотечу з варикозно розширених вен, спонтанний бактеріальний перитоніт)
повідомлялося частіше в групі ельтромбопагу (11 %), ніж у групі плацебо (6 %). У
пацієнтів з низьким рівнем альбуміну (≤ 35 г/л) або при початковому значенні
показника за шкалою МELD ≥10 було зафіксовано втричі більший ризик печінкової
декомпенсації та збільшення ризику летальних несприятливих подій порівняно з
тими, хто мав менш пізню стадію захворювання печінки. Ельтромбопаг таким
пацієнтам слід призначати тільки після ретельного розгляду очікуваних переваг у
порівнянні з ризиками. При лікуванні пацієнтів з такими характеристиками
необхідно уважно контролювати симптоми печінкової декомпенсації (див. розділ
«Особливості застосування»).

Тромбоцитопенія після припинення
лікування.

За даними 3 контрольованих клінічних досліджень,
спостерігалося транзиторне зменшення рівня тромбоцитів нижче початкового рівня
після припинення лікування у 8 % пацієнтів групи ельтромбопагу і 8 % групи плацебо (див. розділ «Особливості
застосування»).

Збільшення рівня ретикуліну у кістковому
мозку.

За даними клінічних досліджень, не було виявлено
ознак клінічно значущих порушень кісткового мозку або клінічних ознак, які б
свідчили про порушення функції кісткового мозку. У 1 пацієнта лікування
ельтромбопагом було припинено у зв’язку з появою ретикуліну у кістковому мозку
(див. розділ «Особливості застосування»).

Цитогенетичні
дефекти.

Під час
неконтрольованого відкритого дослідження ТАА пацієнтам проводили пункцію
кісткового мозку та оцінювали цитогенетичні дефекти. 8 (19 %) пацієнтів мали
нові цитогенетичні дефекти, включаючи 5 пацієнтів, які мали зміни в хромосомі 7.
За результатами двох поточних досліджень (ELT116826 та ELT116643), цитогенетичні
дефекти були виявлені у 4 з 28 (14 %) та у 4 з 62 (6 %) пацієнтів в кожному
дослідженні.

Гематологічні
злоякісні новоутворення.

За даними
неконтрольованого відкритого дослідження ТАА у 3 (7 %) пацієнтів було
діагностовано МДС після лікування ельтромбопагом, у двох поточних дослідженнях
(ELT116826 та ELT116643) у 1 з 28 (4 %) та у 1 з 62 (2 %) пацієнтів було
діагностовано МДС та ГМЛ.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі нижче 30 °С. Зберігати у
недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 7 таблеток у блістері з поліаміду/алюмінієвої
фольги/полівінілхлориду. По 4 блістери (для таблеток по 25 мг) або по 2 блістери
(для таблеток по 50 мг) в картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробники. Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика
Британія/

Glaxo Operations UK Limited, United
Kingdom.

Глаксо Веллком С.А.,
Іспанія/

Glaxo Wellcome S.A.,
Spain.

Copyright© Державний реєстр лікарських засобів України