Натрия хлорид 9мг/мл 5мл ампулы N10 раствор для инъекций — Инструкция по применению

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
НАТРІЮ ХЛОРИД
(SODIUM CHLORIDE)

 

Склад:

діюча речовина: sodium chloride;

1 мл розчину містить натрію хлориду 9 мг;

допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.

 

Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій.

 

Фармакотерапевтична група.

Кровозамінники та перфузійні розчини. Розчини електролітів. Код АТХ В05Х А03.

 

Клінічні характеристики.

Показання.

Приготування розчинів лікарських засобів для зовнішнього та парентерального застосування. Можна застосовувати місцево для промивання ран, слизової оболонки носа.

 

Протипоказання. 

Несумісність основного лікарського засобу та розчинника. Не застосовувати препарат для промивання очей при офтальмологічних операціях.

 

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати внутрішньовенно, внутрішньом’язово або ректально, підшкірно (залежно від рекомендованого способу застосування).

Для промивання ран, слизових оболонок розчин застосовувати у достатній кількості.

 

Побічні реакції.

Не спостерігаються при правильному застосуванні препарату.

 

Передозування.

При правильному застосуванні малоймовірне.

 

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат можна застосовувати у період вагітності або годування груддю.

 

Діти.

Препарат можна застосовувати дітям.

Особливості застосування.

Перед розчиненням лікарського засобу слід перевірити, чи можливе застосування розчину Натрію хлориду для розчинення даного лікарського засобу.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. 

Не впливає.

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат сумісний з більшістю лікарських засобів, тому його можна застосовувати для розчинення різних лікарських засобів, крім препаратів, несумісних з натрію хлоридом як розчинником.

 

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

0,9 % розчин натрію хлориду нормалізує водно-сольовий баланс і ліквідує дефіцит рідини в організмі людини, який розвивається при дегідратації або через акумуляцію позаклітинної рідини у вогнищах великих опіків і травм, при операціях на органах черевної порожнини, перитоніті. Препарат поліпшує перфузію тканин, підвищує ефективність гемотрансфузійних заходів при масивних крововтратах і тяжких формах шоку. Виявляє також дезінтоксикаційний ефект внаслідок короткочасного підвищення об’єму рідини, зниження концентрації токсичних продуктів у крові, активації діурезу.

Фармакокінетика.

Швидко виводиться із судинної системи. Препарат знаходиться у судинному руслі короткий час, після чого переходить до інтерстиціального та внутрішньоклітинного сектора. Через 1 годину в судинах залишається лише приблизно половина введеного розчину. Дуже швидко солі та рідина починають виводитися нирками, підвищуючи діурез.

 

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.

 

Несумісність.

Визначається лікарським засобом, який слід розводити розчином натрію хлориду.

 

Термін придатності. 2 роки.

 

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

 

Упаковка. 

По 5 мл або по 10 мл в ампулах, по 10 ампул у картонній пачці з перегородками або по 5 ампул в однобічному блістері, по 2 блістери у пачці, або по 100 ампул в коробці з перегородками.

 

Категорія відпуску. За рецептом.

 

Виробник. 

Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків».

 

Місцезнаходження. 

Україна, 61115, Харківська обл., місто Харків, вулиця Северина Потоцького, будинок 36.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

 

НАТРИЯ ХЛОРИД

(SODIUM CHLORIDE)

 

Состав:

действующее вещество: sodium chloride;

1 мл раствора содержит натрия хлорида 9 мг;

вспомогательное вещество: вода для инъекций.

 

Лекарственная форма. Раствор для инъекций.

 

Фармакотерапевтическая группа.

Кровезаменители и перфузионные растворы. Растворы электролитов. Код АТХ В05Х А03.

 

Клинические характеристики.

Показания.

Приготовление растворов лекарственных средств для наружного и парентерального применения. Можно применять местно для промывания ран, слизистой оболочки носа.

 

Противопоказания.

Несовместимость основного лекарственного средства и растворителя. Не применять препарат для промывания глаз при офтальмологических операциях.

 

Способ применения и дозы.

Применяют внутривенно, внутримышечно или ректально, подкожно (в зависимости от рекомендованного способа применения).

Для промывания ран, слизистых оболочек раствор применять в достаточном количестве.

 

Побочные реакции.

Не наблюдаются при правильном применении препарата.

 

Передозировка.

При правильном применении маловероятно.

 

Применение в период беременности или кормления грудью.

Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью.

 

Дети.

Препарат можно применять детям.

 

Особенности применения.

Перед растворением лекарственного средства нужно проверить, возможно ли применение раствора Натрия хлорида для растворения данного лекарственного средства.

 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Не влияет.

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Препарат совместим с большинством лекарственных средств, поэтому его можно применять для растворения разных лекарственных средств, кроме препаратов, несовместимых с натрия хлоридом как растворителем.

 

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

0,9 % раствор натрия хлорида нормализует водно-солевой баланс и ликвидирует дефицит жидкости в организме человека, развивающийся при дегидратации или через аккумуляцию внеклеточной жидкости в очагах обширных ожогов и травм, при операциях на органах брюшной полости, перитоните. Препарат улучшает перфузию тканей, повышает эффективность гемотрансфузионных мер при массивных кровепотерях и тяжелых формах шока. Оказывает также дезинтоксикационный эффект в результате кратковременного повышения объема жидкости, снижения концентрации токсичных продуктов в крови, активации диуреза.

Фармакокинетика.

Быстро выводится из сосудистой системы. Препарат находится в сосудистом русле короткое время, после чего переходит в интерстициальный и внутриклеточный сектор. Через 1 час в сосудах остается только приблизительно половина введенного раствора. Очень быстро соли и жидкость начинают выводится почками, повышая диурез.

 

Фармацевтические характеристики.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.

 

Несовместимость. 

Определяется лекарственным средством, которое нужно разводить раствором натрия хлорида.

 

Срок годности. 2 года.

 

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

 

Упаковка. 

По 5 мл или по 10 мл в ампулах, по 10 ампул в картонной пачке с перегородками или по 5 ампул в одностороннем блистере, по 2 блистера в пачке, или по 100 ампул в коробке с перегородками.

 

Категория отпуска. По рецепту.

 

Производитель. 

Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».

 

Местонахождение. 

Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.