Мертенил, таблетки для приема внутрь. Активным компонентом данного средства является розувастатин, обладающим гиполипидемическим действием. Данный фармацевтический препарат изготавливается в дозе 5 мг, в упаковке 30 таблеток.

Применение  Мертенила 

Основным назначением гиполипидемического средства является нормализация обмена липидов, а также профилактика развития острой патологии сердечно-сосудистой системы. Данное лекарство может назначаться как в отдельности, так и в комбинации с другими медикаментозными средствами. Медпрепарат эффективен в лечении гиперхолестеринемии независимо от пола, расы и возраста пациента. Он также продемонстрировал свою действенность у больных с диабетом. Подробные сведения о клинической эффективности Мертенила, его фармакодинамике и кинетике доступны в описании.

Нормальные значения липидного обмена достигаются за счет снижения общего холестерина, липопротеинов низкой и очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП соответственно). Данные показатели, при своем повышенном содержании, провоцируют атеросклеротическое изменение в сердечно-сосудистой системе.

Среди противопоказаний выделяют:

 • непереносимость действия активного вещества, компонентов лекарства;

 • почечная и/или печеночная недостаточность тяжелой степени;

 • заболевания ткани печени в обострении, либо троекратное повышение уровня трансаминаз;

 • лечение совместно с циклоспорином;

 • беременность и период лактации;

 • назначение лекарства женщинам в репродуктивном возрасте, не использующие средства контрацепции;

 • лицам до 18-ти лет (т.к. данные о безопасности назначения лекарственного средства отсутствуют);

 • непереносимость лактозы;

Полный список противопоказаний, нежелательные реакции, взаимодействие с другими медицинскими веществами представлены в инструкции к Мертенилу. Данное лекарство доступно в свободной продаже, отпускается без рецепта, однако, перед началом лечения желательно проконсультироваться у врача. Информацию о стоимости Мертенила и его аналогов в Украине, отзывы о его применении можно найти в интернете.

********************

Мертеніл, таблетки для прийому всередину. Активним компонентом даного засобу є розувастатин, що володіє гіполіпідемічну дію. Даний фармацевтичний препарат виготовляється в дозі 5 мг, в упаковці 30 таблеток.

Застосування Мертеніла

Основним призначенням гиполипидемического кошти є нормалізація обміну ліпідів, а також профілактика розвитку гострої патології серцево-судинної системи. Дане ліки можуть призначатися як в окремо, так і в комбінації з іншими медикаментозними засобами. Медпрепарат ефективний в лікуванні гіперхолестеринемії незалежно від статі, раси та віку пацієнта. Він також продемонстрував свою дієвість у хворих з діабетом. Докладні відомості про клінічну ефективність Мертеніла, його фармакодинамике і кінетики доступні в описі.

Нормальні значення ліпідного обміну досягаються за рахунок зниження загального холестерину, ліпопротеїнів низької та дуже низької щільності (ЛПНЩ і ЛПДНЩ відповідно). Дані показники, при своєму підвищеному вмісті, провокують атеросклеротичних змінах в серцево-судинній системі.

Серед протипоказань виділяють:

 • непереносимість дії активної речовини, компонентів ліки;

 • ниркова і / або печінкова недостатність тяжкого ступеня;

 • захворювання тканини печінки в загостренні, або триразове підвищення рівня трансаміназ;

 • лікування спільно з циклоспорином;

 • вагітність і період лактації;

 • призначення ліки жінкам в репродуктивному віці, які не використовують засоби контрацепції;

 • особам до 18-ти років (тому що дані про безпеку призначення лікарського засобу відсутні);

 • непереносимість лактози

Повний список протипоказань, небажані реакції, взаємодія з іншими медичними речовинами представлені в інструкції до Мертенілу. Дане ліки є у вільному продажу, відпускається без рецепта, проте, перед початком лікування бажано проконсультуватися у лікаря. Інформацію про вартість Мертеніла і його аналогів в Україні, відгуки про його застосуванні можна знайти в інтернеті.