Таблетки Лозап 100 мг № 30 – лекарство с антигипертензивным эффектом, относящееся к классу антагонистов рецепторов 2-ангиотензина. Состав препарата включает активное вещество лозартан. Описание сообщает, что фармакологическое средство Лозап способно влиять на сосуды, минимизировать их периферическую сопротивляемость, и таким образом понижать показатели артериального давления. 

Кроме того, к его лечебным свойствам относится минимизация альдостерона и адреналина, что означает снижение нагрузки с миокарда. Также медикамент обладает мочегонным действием на организм, что также способствует снижению давления. Препарат способен воздействовать на сердечную мышцу, что особенно важно при сердечной недостаточности. После применения Лозапа у таких пациентов увеличивается способность к физическим нагрузкам. Использование Лозапа служит своеобразной профилактикой против развития гипертрофии сердечных полостей.

Применение

Главными показаниями для приема Лозапа являются:

 • регулярное повышенное давление (гипертензия);

 • сердечная недостаточность в хронической форме (комплексная терапия);

 • диабетическая нефропатия (при наличии протеинурии или гиперкреатининемии, сахарного диабета второго типа, гипертонии);

 • предотвращение и профилактика осложнений у пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями с гипертрофией левого желудочка и гипертонией, что помогает снизить вероятность летального исхода у таких пациентов.

Инструкция к лекарству Лозап отмечает следующие противопоказания:

 • возрастная группа до восемнадцати лет;

 • лактационный период и беременность;

 • непереносимость и аллергические реакции на активный компонент лозартан или вспомогательные ингредиенты;

 • выраженная гипотензия;

 • нарушения водно-электролитного баланса.

Осторожности при приеме Лозапа следует придерживаться пациентам со стенозом обеих артерий почек, почечных недугах, односторонним стенозом, наличием всего одной почки, печеночной или почечной недостаточности. Своего гипотензивного действие препарат Лозап достигает спустя шесть часов. Постепенно в течение суток оно снижается. Однако максимальное лечебное действие после курса терапии сохраняется еще на протяжении минимум трех недель.

Принимаются таблетки Лозап вне зависимости от последнего приема пищи. Персональная дозировка и режим применения устанавливаются лечащим врачом. Если следовать инструкции, то пить таблетки Лозап необходимо по одной штуке не больше одного раза в день.

Неконтролируемый прием Лозапа способен привести согласно аннотации и отзывам специалистов к передозировке, которая может выражаться резким падением давления (гипотензией), брадикардией, тахикардией. При передозировке следует обратиться в больницу, где будет проведен форсированный диурез и прочие терапевтические меры для устранения негативных последствий приема лекарства.

Аналоги Лозапа

При наличии личных факторов, которые не позволяют совершать прием именно данного медикамента, возможна его замена аналогами, стоимость которых варьируется в зависимости от региона, производителя, состава и прочих причин. Среди возможных заменителей в аптеках Украины вы можете найти такие как:

 • Презартан;

 • Лозарел;

 • Лозартан;

 • Вазотенз.   

*******************

Таблетки Лозап 100 мг № 30 — ліки з антигіпертензивним ефектом, який належить до класу антагоністів рецепторів 2-ангіотензину. Склад препарату включає активна речовина лозартан. Опис повідомляє, що фармакологічний засіб Лозап здатне впливати на судини, мінімізувати їх периферичну опірність, і таким чином знижувати показники артеріального тиску.

Крім того, до його лікувальними властивостями відноситься мінімізація альдостерону і адреналіну, що означає зниження навантаження з міокарда. Також медикамент має сечогінну дію на організм, що також сприяє зниженню тиску. Препарат здатний впливати на серцевий м’яз, що особливо важливо при серцевій недостатності. Після застосування Лозапу у таких пацієнтів збільшується здатність до фізичних навантажень. Використання Лозапу служить своєрідною профілактикою проти розвитку гіпертрофії серцевих порожнин.

Застосування

Головними показаннями для прийому Лозапу є:

 • регулярне підвищений тиск (гіпертензія);
 • серцева недостатність в хронічній формі (комплексна терапія);
 • діабетична нефропатія (при наявності протеїнурії або гіперкреатинінемії, цукрового діабету другого типу, гіпертонії);
 • запобігання і профілактика ускладнень у пацієнтів із серцево-судинними патологіями з гіпертрофією лівого шлуночка і гіпертонією, що допомагає знизити ймовірність летального результату у таких пацієнтів.

Інструкція до ліків Лозап відзначає наступні протипоказання:

 • вікова група до вісімнадцяти років;
 • лактаційний період і вагітність;
 • непереносимість і алергічні реакції на активний компонент лозартан або допоміжні інгредієнти;
 • виражена гіпотензія;
 • порушення водно-електролітного балансу.

Обережності при прийомі Лозапу слід дотримуватися пацієнтам із стенозом обох артерій нирок, ниркових недугах, одностороннім стенозом, наявністю всього однієї нирки, печінкової або ниркової недостатності. Свого гіпотензивної дію препарат Лозап досягає через шість годин. Поступово протягом доби воно знижується. Однак максимальне лікувальну дію після курсу терапії зберігається ще протягом мінімум трьох тижнів.

Приймаються таблетки Лозап незалежно від останнього прийому їжі. Персональна дозування і режим застосування встановлюються лікарем. Якщо слідувати інструкції, то пити таблетки Лозап необхідно по одній штуці не більш ніж один раз на день.

Неконтрольований прийом Лозапу здатний привести відповідно до інструкції і відгуками фахівців до передозування, яка може виражатися різким падінням тиску (гіпотензія), брадикардією, тахікардією. При передозуванні слід звернутися в лікарню, де буде проведено форсований діурез і інші терапевтичні заходи для усунення негативних наслідків прийому ліків.

Аналоги Лозапу

При наявності особистих факторів, які не дозволяють здійснювати прийом саме даного медикаменту, можлива його заміна аналогами, вартість яких варіюється в залежності від регіону, виробника, складу і інших причин. Серед можливих замінників в аптеках України ви можете знайти такі як:

 • Презартан;
 • Лозарел;
 • лозартан;
 • Вазотенз.

Цена Лозап 100 мг №30 таблетки актуальна при заказе на сайте. Купить Лозап 100 мг №30 таблетки в городах Украины: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Ровно, Белая Церковь, Винница, Запорожье, Ивано-Франковск, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Львов, Луцк, Мариуполь, Николаев, Полтава, Сумы, Тернополь, Херсон, Житомир, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.