Немецкая фармацевтическая компания, которая производит огромный ассортимент различных лекарственных препаратов Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH реализует в Украине таблетированный препарат Липримар 20 мг №30. Согласно инструкции, активным действующим веществом является аторвастатин (atorvastatin), который относится к группе средств, которые снижают уровень холестерина и триглицеридов в сыворотке кров пациентов. В описании активного действующего вещества отмечено, что это синтетическое гиполипидемическое вещество, которое угнетает специфические ферменты, влияющие на скорость образования холестерина. 

Применение

При применении Липримара и его аналогов достоверно снижается общий уровень холестерина в крови и, что крайне важно, уровень липопротеидов низкой плотности. Этот лекарственный препарат применяется для профилактики острых нарушений коронарного и внутримозгового кровообращения на фоне атеросклероза сосудов. Таким образом значительно снижается риск возникновения инфаркта миокарда и инсульта. Препарат назначается в тех случаях, когда достигнуть нормализации уровня холестерина в крови не удается с помощью диеты. 

Противопоказания

Противопоказанием к его назначению является патология гепатобилиарной системы, которая сопровождается стойким повышением уровня трансаминаз. Ряд других лекарственных препаратов, которые нежелательно применять одновременно с аторвастатином перечислен в прилагаемой инструкции. По отзывам специалистов при употреблении Липримара возможно развитие миопатии. Основным клиническим симптомом при этом будет боль в мышцах. Расчет дозировки и длительность приема этого лекарства производится специалистом соответствующего профиля на основе многофакторного анализа клинических симптомов и лабораторных показателей. 

Купить Липримар 20 мг № 30 в сети Аптека24 по выгодной цене можно путем предварительного заказа или непосредственно при обращении в нашу аптеку в Киеве, Львове, Краматорске и других городах Украины. Стоимость препарата будет одинакова во всей сети, независимо от формы заказа и других условий. Наш персонал гарантирует высокий уровень сервисного обслуживания и сертифицированное оригинальное качество препаратов.       

*****************

Німецька фармацевтична компанія, яка виробляє величезний асортимент різних лікарських препаратів Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH реалізує в Україні таблетований препарат Ліпрімар 20 мг № 30. Згідно з інструкцією, активним діючою речовиною є аторвастатин (atorvastatin), який належить до групи засобів, які знижують рівень холестерину і тригліцеридів у сироватці кров пацієнтів. В описі активного діючої речовини зазначено, що це синтетичне гиполипидемическое речовина, яке пригнічує специфічні ферменти, що впливають на швидкість утворення холестерину.

Застосування

При застосуванні аторвастатину і його аналогів достовірно знижується загальний рівень холестерину в крові і, що вкрай важливо, рівень ліпопротеїдів низької щільності. Цей лікарський препарат застосовується для профілактики гострих порушень коронарного і внутрішньомозкового кровообігу на тлі атеросклерозу судин. Таким чином значно знижується ризик виникнення інфаркту міокарда та інсульту. Препарат призначається в тих випадках, коли досягти нормалізації рівня холестерину в крові не вдається за допомогою дієти.

Протипоказання

Протипоказанням до його призначенням є патологія гепатобіліарної системи, яка супроводжується стійким підвищенням рівня трансаміназ. Ряд інших лікарських препаратів, які небажано застосовувати одночасно з аторвастатином перерахований в інструкції, що додається. За відгуками фахівців при вживанні аторвастатину можливий розвиток міопатії. Основним клінічним симптомом при цьому буде біль в м’язах. Розрахунок дозування і тривалість прийому цих ліків виробляється фахівцем відповідного профілю на основі багатофакторного аналізу клінічних симптомів і лабораторних показників.

Купити Ліпрімар 20 мг № 30 в мережі Аптека24 за вигідною ціною можна шляхом попереднього замовлення або безпосередньо при зверненні в нашу аптеку в Києві, Львові, Краматорську та інших містах України. Вартість препарату буде однакова в усій мережі, незалежно від форми замовлення і інших умов. Наш персонал гарантує високий рівень сервісного обслуговування та сертифіковане оригінальну якість препаратів.

Цена Липримар 20 мг №30 таблетки актуальна при заказе на сайте. Купить Липримар 20 мг №30 таблетки в городах Украины: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Ровно, Белая Церковь, Винница, Запорожье, Ивано-Франковск, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Львов, Луцк, Мариуполь, Николаев, Полтава, Сумы, Тернополь, Херсон, Житомир, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.