Наша кнопка:

Отримати код кнопки

 

Нормативно-правове забезпечення

Нормативно-правове забезпечення 

     навчально-виховного процесу 

 

 

Закони України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про позашкільну освіту"

Національна доктрина розвитку освіти

Конвенція ООН про права дитини

Закон України «Про засади державної мовної політики»

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України « Про дорожній рух»

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадянські організації»

Закон України "Про відпустки" 

Кодекс законів про працю України

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"

Закон України "Про професійний розвиток працівників"

Закон України "Про захист персональних даних"

 

Державні стандарти

"Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" від 14 .01.2004    №24     /Діючий/

"Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" від 23.11.2011   №1392      /Поступово починає діяти з 01.09.2013/

"Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти"  від 20.04. 2011  № 462 /

Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів

Про затвердження Положення про групу продовженого дня 

Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг 

Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

Про затвердження посад педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів 

Про затвердження Положення про освітній округ

Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад

 

Концепції

Концепція “Нової української школи”

Концепція літературної освіти

Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти

Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

Концепції Загальнодержавної  цільової соціальної програми розвитку фізичної  культури і спорту на 2012-2016 роки

Концепції національно-патріотичного виховання молоді

Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року

Концепція Національної програми інформатизації

Концепція впровадження медіа-освіти в Україні

Концепція профільного навчання в старшій школі 

Концепція профільного навчання в старшій школі. /Новий Державний стандарт/

 

Накази, листи, інструктивно-методичні матеріали Міністерства освіти і науки України

 

Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді

Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників. Лист МОН України  № 1/9-382 від 29 липня 2014 року

Про проведення заходів щодо протидії тероризму Лист МОН України № 1/9-372 від 25.07.14 року

Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя. Лист МОН № 1/9-630 від 05.12.14 року

Наказ МОН № 1236 від 27.08.13 "Положення про Банк інтелектуальних досягнень дітей та Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ № 3659/5  від 30.12.2011  "Про затвердження Типового порядку обробки персональних даних у базах персональних даних"

Наказ МОН № 1239 від 28.08.13  "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності"

Наказ Міністерства № 1222  від 21.08.2013  Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисципліну системі загальної середньої освіти

Лист Міністерства № 1/9-503 від 18.07.2013 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу"

Лист Міністерства № 1/9-497 від 17.07.2013 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ Міністерства № 1099 від 17.11.2011 "Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності".
Наказ Міністерства № 1243 від 31.10.11 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України".

Наказ Міністерства №616 від 23.05.2012"Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з поглибленим вивченням окремих предметів" 

Наказ Міністерства №409 від 03.04.2012"Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня"

Наказ Міністерства №834 від 27.08.2010"Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня"

Наказ Міністерства № 572 від 10.06.11  "Про Типові навчальні плани початкової школи"

 

Положення, які регламентують роботу закладу


Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Положення про Всеукраїнський конкурс "Учитель року" /Нова редакція/

Положення про Всеукраїнський конкурс "Класний керівник року" /Нова редакція/

Положення про державну підсумкову атестацію

Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" 

Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" /Нова редакція/

Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Положення про екстернат загальноосвітнього навчального закладу

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Типове положення про атестацію педагогічних працівників України (нова редакція)

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти

Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України 

Положення про порядок розслідування нещасних випадків

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності

Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів

 

 

                 

 

               

 

                             

 

 

 

                                                                С Т А Т У Т

 

Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір′я»

Вишгородської районної ради Київської області

(нова редакція)

Код ЄДРПОУ: 13737082

 

 

 

 

м. Вишгород

2016р.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я» Вишгородської районної ради Київської області (далі - Навчальний заклад) - є навчальним закладом І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов та інформатики. Навчальний заклад створений відповідно до розпорядження Київської облдержадміністрації № 436 від 15.09.2000р. та розпорядження Вишгородської районної державної адміністрації № 8 від 17.01.2001р.

Засновником  Навчального закладу є Вишгородська районна рада  (далі – Засновник).

 1. Місцезнаходження Навчального закладу:

  07300, вул. Кургузова, 15, м. Вишгород, Вишгородський район, Київська             область

 1. .  Навчальний заклад  є юридичною особою, має печатку, штамп       встановленого зразка, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами, може мати самостійний баланс, рахунки в установах, банках України, реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби України (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та має право відкрити спеціальний рахунок (для обліку з виконання спеціального фонду кошторису та зарахування на цей рахунок коштів за надані платні послуги, а також благодійних внесків, грантів і дарунків). Навчальний заклад діє на підставі Статуту, затвердженого Засновником та відділом освіти Вишгородської районної державної адміністрації (далі- Орган управління освітою) та зареєстрованого в установленому порядку.
 2. .Навчальний заклад перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району в особі Вишгородської районної ради та закріплене за Школою на праві оперативного управління. Будь-які дії щодо майна школи ( відчудження, списання і т.д., в тому числі укладання будь-яких правочинів щодо майна закладу, на підставі яких виникають права і обов’язки), Школа здійснює відповідно до порядку, встановленого Засновником.
 3. Навчальний заклад є неприбутковою організацією та внесений до реєстру неприбуткових організацій органом Державної фіскальної служби.
 4. Головною метою Навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
 5. За 1-ми класами Навчального закладу закріплюється територія обслуговування (мікрорайон).
 6. Головними завданнями Навчального закладу є:                         забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів  на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
  1. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
  2.  Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.
  3.  Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання  державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 
 • дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01);
 • дотримання фінансової дисципліни.
  1.  У Навчальному закладі визначена українська мова навчання.

Запроваджено поглиблене вивчення іноземних мов (англійської, французької та німецької) у 1-9 класах школи І-ІІ ступенів, профілі навчання – інформаційні технології у школі ІІІ ступеня.

        З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад може організовувати навчання в школі ІІ –ІІІ ступенів за іншими профільними напрямами.

 1.  Навчальний заклад має право:
 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із управлінням освіти.
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • користуватися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України, та цим Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, благодійних фондів, організацій, установ тощо;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • встановлювати вид шкільної форми для учнів;
 • запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.17. Класи у Навчальному закладі формуються за погодженням з відділом освіти Вишгородської районної в Київській області державної адміністрації згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості  поданих заяв про зарахування до закладу.

            Поділ класів на  групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки  України.

1.18. Діти до школи зараховуються на конкурсній основі.

1.19.   Індивідуальне навчання та навчання екстерном у Навчальному закладі організовуються відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

 1.20. У Навчальному закладі створюються та функціонують: методичні об’єднання вчителів, учнівські творчі групи (гуртки, секції) за інтересами, психологічна служба тощо.

1.18. Медичне обслуговування учнів  здійснюється відділом охорони здоров’я Вишгородської  районної в Київській області державної адміністрації.

 1.19. Взаємовідносини Навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Плани роботи затверджуються радою Навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Навчального закладу погоджується радою Навчального закладу і затверджується відділом освіти Вишгородської районної в Київській області державної адміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний)

Індивідуальний робочий навчальний план погоджується радою Навчального закладу і затверджується відділом освіти Вишгородської районної в Київській області державної адміністрації, погоджується обласним департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу (Київської обласної державної адміністрації) та Міністерством освіти і науки України.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники  Навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до Навчального закладу здійснюється на конкурсній основі відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл – інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 р. № 389, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 р. за № 547/7868.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого Навчального закладу. При цьому до заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додаються відповідні документи про освіту (табель успішності або свідоцтво), медична картка.

2.6. Директор Навчального закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з Правилами конкурсного приймання до Навчального закладу, цим Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.7. Зарахування учнів до Навчального закладу після проходження ними конкурсного відбору здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які  їх замінюють, а також  копії свідоцтва про народження дитини (паспорта), медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які  вступають до  першого класу), до 10-11-х класів – свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.8. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до Навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

            У разі переходу учня до іншого Навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого Навчального закладу.

2.9. Для учнів 1-4-х класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.10. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються Навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України, але не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри згідно структури встановленої органами відділу освітою. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

2.12. Тривалість уроків у Навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Вишгородської районної в Київській області державної адміністрації та відділом держсанепідслужби  у м. Вишгороді .

2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором.

Тижневий режим роботи Навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням перших класів не задаються.

2.15. У Навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.16. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії ДПА).

У разі незгоди учня (його батьків або осіб, які їх замінюють) з результатами річного оцінювання (кількість предметів не обмежується) йому надається право протягом 5 днів після оголошення результатів оскаржити їх, подавши письмову заяву до апеляційної комісії Навчального закладу, та пройти повторну річну атестацію.

Повторна річна атестація проводиться не пізніше 10 днів після звернення до апеляційної комісії за матеріалами і завданнями, підготовленими відповідними апеляційними комісіями.

У випадку не вирішення спірного питання апеляційною комісією Навчального закладу учню (батькам або особам, які їх замінюють) надається право в 3-денний термін звернутися до районної апеляційної комісії. Висновки цієї комісії є остаточними.

Результати державної підсумкової атестації можуть бути оскаржені учнями, їх батьками або особами, які їх замінюють, до апеляційної комісії відділу освіти  Вишгородської районної в Київській області державної адміністрації  протягом 10 днів після її проведення.

2.17. Учні, які:

не мають річної атестації з будь-яких причин (пропустили більше ніж 50 відсотків робочих днів: із 175 днів - більше ніж 88 днів, із 190 днів - більше ніж 95 днів або протягом навчального року систематично відмовлялися відповідати тощо) за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора проходять річну атестацію у серпні - вересні поточного року. День, час такої річної атестації визначається школою, але не пізніше 5 вересня поточного року;

через поважні причини (хвороба, сімейні обставини тощо) за результатами річного оцінювання отримали бали початкового рівня (1,2,3 бали) можуть бути як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педради та за згодою батьків.

2.18. Порядок переведення і випуск учнів Навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за №383/15074.

2.19. Звільнення учнів від державної підсумкової атестації проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.20. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам відповідних Державних стандартів здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2008 № 94, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 р. за № 151/14842.

2.21. Учням, які закінчили певний ступінь Навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи, 5-8-х класів – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні Навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.22. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються відповідні форми морального та матеріального заохочення.

2.23. У Навчальному закладі навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

2.24. Виховання учнів здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.25. Цілі виховного процесу в Навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.26. У Навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.27. Примусове залучення учнів до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.28. Дисципліна в Навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання Правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

 

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є:

 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі;
 • інші спеціалісти;
 • батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3.  Учні мають право:

 • на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно - відновною та лікувально-оздоровчою базою Навчального закладу;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування Навчального закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено відповідним Державним стандартом, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом Навчального закладу;
 • дотримуватися вимог цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;
 • дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства.

3.7. Педагогічними працівниками Навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.8. До педагогічної діяльності у Навчальному закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.9. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.10. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної  та людської честі і гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, способів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • внесення керівництву Навчального закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально – виховної роботи;
 • проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримання її в разі успішного проходження атестації;
 • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів Навчального закладу та інших органів громадського самоврядування Навчального закладу;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
 • об’єднання у професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

 3.11. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 3.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором  Навчального закладу і затверджується відділом освіти Вишгородської районної в Київській області державної адміністрації.

           Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

            Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.13. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора Навчального закладу;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу Навчального закладу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів та їх батьків;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • виконувати цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту), накази і розпорядження директора Навчального закладу, органів управління освітою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • вести відповідну документацію.

3.14. У Навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 3.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку Навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

Права і обов’язки інших працівників регулюється трудовим законодавством, цим Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку Навчального закладу.

 3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати навчальний  заклад та форми навчання і виховання дітей;
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, директора Навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в  науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності Навчального закладу;       
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Навчального закладу;
 • на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування Навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

 • створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;
 • поважати честь і гідність дитини та працівників Навчального закладу;
 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;           
 • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.18. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числу позбавлення їх батьківських прав.

 3.19. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Навчальному закладі;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Навчального закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

 3.20. Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися цього Статуту,
 • виконувати накази та розпорядження директора Навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування,
 • захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства,
 • пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

4.1. Управління Навчальним закладом здійснюється його Власником.

Безпосереднє керівництво Навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор Навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідними органами відділу освіти згідно із чинним законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора Навчального закладу з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування Навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників Навчального закладу - зборами трудового колективу;
 • учнів Навчального закладу другого-третього ступеня - класними зборами;
 • батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників Навчального закладу - 15, учнів - 15, батьків і представн