Наша кнопка:

Отримати код кнопки

 
Головна » Школа » Шкільна бібліотека

Режим роботи шкільної бібліотеки.

     Книга є могутньою силою, яка відіграє величезну роль у формуванні нової людини, всебічному розвитку особистості, освоєнні багатств духовної культури людства. Важливе місце у моральному вихованні молоді належить книзі.

     Шкільна бібліотека давно стала визнаним центром спілкування і духовності. Без неї неможливо сьогодні уявити навчання і виховання школярів, без неї неможлива освіта і самоосвіта педагогічних працівників. Адже весь навчальний і виховний процес у школі починається саме з бібліотеки.
     Наша бібліотека була відкрита разом із заснуванням школи, восени 1988 року, адже школа без бібліотеки була б неповноцінною та неможливою. Місце для розташування бібліотеки вибрали найкраще і найдоцільніше на 1-му поверсі. Загальна площа бібліотеки – 205 м². Для користувачів є прекрасний читальний зал на 19 посадочних місць.

     Наша бібліотека нараховує 790 читачів. Фонд бібліотеки становить 27688 примірників, з них художньої літератури8847 екземплярів, підручників 18841 екземпляр.

   Основнi завдання i напрямки дiяльностi шкiльної бiблiотеки:

  • сприяти навчально-виховному процесу;
  • вдосконалювати культуру читання, прищеплювати навики самостійної роботи з книгою;
  • підвищувати методичну, педагогічну майстерність вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї;
  • виховувати бережливе ставлення до шкільних підручників;
  • сприяти відродженню національної свідомості та формувати духовність шляхом
  • популяризації української книги, історії, фольклору, культури нашого народу і славетних земляків;
  • роботу координувати з керівництвом школи, відділом освіти, позашкільними установами, бібліотеками міста і району;
  • сприяти розвитку пізнавальних інтересів учнів, формувати читацькі потреби;
  • організовувати різноманітні масові заходи пропаганди книги: книжково-ілюстративні виставки, літературний календар і огляди знаменних і пам’ятних дат, оформлення тематичних стендів і поличок з наочною інформацією;
  • проводити індивідуальну роботу з читачами з метою вивчення інформаційних потреб.

     Таким чином, шкільна бібліотека розвиває творчі думки, здібності, сприяє успішному засвоєнню програм із навчальних предметів, виробляє в учнів перший досвід самостійно здобувати інформацію, формує всебічний розвиток особистості.

Бібліотека – море знань,
Бібліотека – храм науки.
Переступайте наш поріг,
Беріть скарби нетлінні в руки!!!

Правила передруку

Система Orphus