Наша кнопка:

Отримати код кнопки

 

Завдання класного керівника

 • Забезпечувати всебічний розвиток особистості молодшого школяра.
 • У засвоєнні предметних знань, умінь і навичок спиратись на сформовані в дітей до школи пізнавальні вміння, розвинені психічні процеси.
 • Процес навчання будувати на осмисленні та усвідомленні знань, на оптимальному поєднанні репродуктивного та творчого підходів до формування предметних умінь.
 • Спиратись тільки на досягнутий рівень розвитку дітей; не вважати неповноцінним той рівень досягнень деяких дітей, який не відповідає віковим стандартам.
 • Поступово урізноманітнювати й ускладнювати форми, методи та прийоми роботи з учнями, структуру уроків.
 • Систематично формувати, закріплювати та розвивати в учнів уміння та навички виконувати домашні завдання, навички самостійної навчальної праці.
 • Розвивати мислення, пам'ять, увагу.
 • Проводити навчально-виховну роботу на доступному для учнів, але достатньо високому рівні труднощів для оптимального використання та розвитку їхніх сил і можливостей.
 • Розвивати творчі здібності учнів.
 • Оптимально розвивати, розширювати й ускладнювати вимоги до учнів.
 • Психологічно готувати учнів до переходу на предметну систему навчання, підтримувати тісний зв'язок з учителями старших класів.
 • Методичні поради для вчителів основної школи
 • Знайомитися з програмою та методикою роботи в початкових класах і спиратись на неї, зокрема після прийому випускників початкових класів.
 • Зберігати й розвивати традиції, які склались в учнів у процесі навчання в початкових класах.
 • До початку роботи з дітьми ознайомитися з ними, систематично вивчати їх і використовувати одержані дані у процесі роботи.
 • Забезпечити єдність вимог до учнів.
 • Забезпечити поступовий перехід на предметну систему викладання, нову побудову уроків, нові методи та прийоми роботи, нові вимоги до дітей тощо.
 • Розвивати в учнів уміння й навички самостійної роботи.
 • Продовжувати розвиток творчого мислення учнів.
 • Забезпечити поступальний рівномірно висхідний характер навчально-виховного процесу учнів з урахування вікових та індивідуальних особливостей школярів.
 • Виявляти й розвивати індивідуальні нахили та інтереси учнів, їхні творчі здібності. Проводити профорієнтаційну роботу.
 • Забезпечити міжпредметні зв'язки.
 • Постійно підтримувати зв'язки з колегами з метою взаємодопомоги в роботі та обміну досвідом.
 • Підтримувати зв'язки з учителями початкових класів, особливо під час підготовки до прийому учнів і в перші роки роботи з ними.
 • Протягом першого місяця навчання дітей у 5-му класі не писати зауважень у щоденники, проводити оцінювання на користь дитини, більшість уроків на початку навчального року будувати на повторенні.
 • Дозувати навчальне навантаження та обсяг домашнього завдання, а також знизити їх до мінімуму у вихідні дні.
 • Поглиблювати свої знання з проблемами забезпечення принципу наступності в педагогічному процесі.
 • Методичні поради для адміністрації та педагогічного колективу навчального закладу
 • Розробити план організаційно-педагогічних заходів для спостереження за проходженням дітьми адаптаційного періоду та створення сприятливих умов для успішної адаптації.
 • Не пізніше ніж за півроку до переходу учнів на предметну систему навчання призначити класних керівників.
 • Забезпечувати ознайомлення навчальними програмами початкової та основної школи, організаційними формами та методами роботи з учнями на суміжних етапах навчання.
 • Організовувати планове (індивідуальне та групове) відвідування уроків, виховних заходів учителями суміжних класів.
 • Заохочувати й підтримувати зв'язки вчителів початкових класів зі своїми колишніми учнями.
 • Вивчати, узагальнювати та популяризувати кращий досвід роботи із забезпечення наступності в навчально-виховному процесі. У шкільних методичних кабінетах зосередити матеріали із зазначеного питання. Наступність у навчальному процесі на педагогічних радах, методичних засіданнях, конференціях.
 • Залучати кращих учителів до творчої розробки окремих питань наступності в педагогічному процесі (у процесі викладання окремих предметів).
 • Доручити класному керівнику та практичному психологу розробити заходи з усебічного вивчення кожної дитини та соціально-психологічного патронату учнів 5-х класів

Додав: Коханич Михайло

Дану статтю створила для Вас команда сайту http://www.suzirya.org.ua

Система Orphus

Cтворено: 2014-10-27  |  Правила передруку  |  Оцініть цю статтю: