Наша кнопка:

Отримати код кнопки

 
Головна » Про нас

Вас вітають адміністрація школи та автори проекту.

Вишгородська спеціалізована школа "Сузір'я" - загальноосвітній навчально-виховний заклад I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов та інформатики здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, на основі законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та "Положення про середній загальноосвітній заклад".

Школа була заснована в 1988 р., як Вишгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3. В січні 2001 р. відповідно до рішення конференції колективу школи від 19.10.99 р. протокол №1, розпорядження голови Київської облдержадміністрації №436 від 15.09.2000 р. "Про додаткові заходи щодо створення умов для навчання здібних та обдарованих дітей в Киівській області" та розпорядження голови Вишгородської райдержадміністрації №8 від 17.01.2001 р. Вишгородську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №3 реорганізовано у Вишгородську спеціалізовану школу "Сузір'я"

.

Вишгородська спеціалізована школа "Сузір'я" - загальноосвітьній навчально-виховний заклад I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов та інформатики здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, на основі законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та "Положення про загальноосвітній навчальний заклад".

Мета школи - виховання всебічно розвиненої, ідейної, переконаної особистості, готової до життя, до активної трудової та суспільної діяльності.

Головні завдання школи:

  • створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;
  • формування гуманістичного світогляду, озброєння учнів системою знань про природу, суспільство, людину і її працю;
  • створення максимально сприятливих умов для розумового, матеріального, естетичного та фізичного розвитку особистості, всебічного розкриття її здібностей;
  • пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;
  • оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
  • засвоєння підростаючим поколінням національних та загальнолюдських цінностей, збереження національних традицій;
  • підготовка до самостійного життя, до участі в демократичному самоуправлінні.

Навчання в школі ведеться державною мовою. Поглиблено вивчаються англійська та німецька мови, вводиться вивчення інформатики; за погодження з учнями та їхніми батьками можуть вводитись інші профілі навчання.

Весь колектив школи працює над єдиною проблемою: «Створення закладу з високим технологічним рівнем, новітнім навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, потужним кадровим потенціалом».

Сучасна загальноосвітня школа може бути успішною лише тоді, коли на чолі стане згуртована команда професіоналів, що володіє новими технологіями навчання, виховання та менеджменту освіти. Які ідеї будуть пріоритетними в цій команді, такою й буде вся діяльність школи. Це вже не просто вислів, а аксіома.

Директор школи

Тетяна Павлівна Волотовська

   
Заступник директора з НВР

Людмила Борисівна Федоряченко

   
Заступник директора з НВР в початковій школі

Наталія Григорівна Садовнікова

  Головною метою сучасного менеджера освіти (заступника директора з навчально-виховної роботи) є створення атмосфери, в якій всі суб'єкти навчально-виховного процесу були б спроможні вчитися і працювати для досягнення спільної мети.
Широкий кругозір, системне нестандартне мислення, високі загальнолюдські якості, психологічні здібності, бездоганне знання структури освітньої системи, високоий професіоналізм, володіння сучасними новітніми технологіями - це і є основні якості сучасного менеджера освіти.
 
Заступник директора з НВР з іноземної мови

Ольга Андріївна Гетьман

  У сучасному світі неможливо уявити себе без інтернету, мобільного телефона, комп'ютера, телебачення і т.ін.. Сайт нашої школи підтверджує впровадження сучасних інформаційно-комінікаційних технологій у навчально-виховний процес, адже наш головний потенціал - це знання іноземної мови, як засобу спілкування людей різних уподобань, віку та професії.

Welcome to a specialized school Suziria!

 
Заступник директора з ВР

Тамара Павлівна Павлусенко

  Моя мета: "Виховати людину нового покоління, використовуючи компетентнісно-орієнтовані педагогічні технології"  
Адміністратор сайту

Олександр Ярославович Вознюк

  «Людина в XXI столітті, яка не буде вміти користуватися ЕОМ, буде подібна людині ХХ століття, яка не вміла ні читати, ні писати»  

E-mail для зв'язку: admin@suzirya.org.ua